Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen – Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi

//Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen – Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi

Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen – Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi

Tiedote 12.10.2018 klo 12.00

Kittilässä on maailmanluokan kultaesiintymä, joka pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Kittilän kaivoksen toiminta jatkuu tunnettujen malmivarojen perusteella ja nykyisellä tuotantokapasiteetilla 2030-luvun puoliväliin. Tämä on kaivokselle poikkeuksellisen pitkä elinkaari, ja sen varmistamiseksi tehdään mittavia investointeja.

Kittilän kaivosta operoiva Agnico Eagle Finland Oy ja Metsähallitus ovat tänään sopineet kaupasta, jolla kaivosyhtiö saa haltuunsa noin 107 hehtaaria maata nykyisen kaivospiirin pohjoispuolelta, sekä allekirjoittaneet vuokrasopimuksen 270 hehtaarin maa-alueesta kaivospiirin laajennushankkeen tarpeisiin.

– Olemme tyytyväisiä Metsähallituksen kanssa tekemäämme kauppaan. Se antaa meille käyttöoikeuden metsämaa-alueelle, jonka tarvitsemme suunnitteilla olevaa NP4-rikastushiekka-allasta varten. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen meillä on käyttöoikeus noin 80 prosenttiin altaan rakentamiseen tarvittavasta alueesta, Agnicon Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen sanoo.

– NP4-rikastushiekka-altaan rakentaminen on osa monivuotista investointiohjelmaamme, joka tähtää kaivoksen tuotannon kasvattamiseen noin 25 prosentilla vuodesta 2021 alkaen, Lösönen kertoo.

Agnico Eagle Finland on hakenut kaupan ja vuokrauksen kohteena oleville alueille kaivospiirin laajennusta. Kaupan ja sopimuksen jälkeen kaivosyhtiö voi aloittaa alueella valmistelevat työt jo ennen kaivospiirin lainvoimaisuutta.

– Antamalla kaivosyhtiölle luvan valmistella laajennukseen liittyviä rakentamistoimia jo ennen kaivosluvan lainvoimaisuutta, haluamme osaltamme varmistaa alueellisesti paljon työllistävän kaivoksen toiminnan sekä näin taata valtion maiden parhaan kestävän tuoton tällä kohteella, Metsähallitus Kiinteistökehityksen kaivannaispäällikkö Mika Hytönen kertoo.

– Hyvä yhteistyö paikallisten ja alueellisten sidosryhmiemme kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta suunnitelmamme toteutuvat niin, että niistä on hyötyä kaikille osapuolille, Lösönen sanoo.

Lösönen kertoo, että kaivosyhtiö on yhdessä paikallisten sidosryhmiensä kanssa sopinut Seurujoen kahlaamolle vievän tien uudelleen linjauksesta ja kahlaamolla olevan kodan kunnostuksesta.

 

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kaivosyhtiön suomalainen tytäryhtiö, joka operoi Kittilässä Euroopan suurinta kultakaivosta. Vuonna 2008 alkanut kaivostoiminta jatkuu näillä näkymin 2030-luvun puoliväliin saakka. Kaivoksen ensimmäinen kultaharkko valettiin tammikuussa 2009. Kittilän kaivos tuottaa vuodessa noin 200 000 unssia eli 6 000 kiloa kultaa vastuullisesti tiiviinä osana kaivosta ympäröivää yhteisöä. Se työllistää Kittilässä noin 1 000 henkeä, joista puolet on yhtiön omia työntekijöitä ja loput urakoitsijoiden. Yli 90 prosenttia yhtiön omista työntekijöistä on Lapista.

Metsähallitus Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa. Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.

2018-10-12T16:29:48+03:00

4 Comments

 1. Anneli Ojanperä 21/11/2018 16:48 - Vastaa

  Metsähallituksen kiinteistökehitys ei ole vastuullista toimintaa.. Ei ole järkevää myydä metsää eikä suota tuollaiselle saastuttavalle kaivosyhtiölle,
  mikä on tehnyt kaiken mahdollisimman halvalla osakkeenomistajien rahoja säästäen, kuten osaakkeenomistajille suunnatussa tiedotteessa kerrottiin. Rikastushiekka-altaat eivät ole kestäviä ja ne vuotavat jo nyt
  pohjavesiin. Kaikki altaat on tehty saman kaavan mukaan, mahdollisimman halvalla. Bentoniittisavi, joka oli määrätty laitettavaksi, korvautui ely-keskuksen hyväksynnällä 4 millin
  paksuisella kattohuopaa vastaavalla bitumilla ja metri moreenia sen alla ei estä pohjavesiä pilaantumasta. Metsähallitus olisi voinut odottaa, että
  edes luvat olisi saatu, sensijaan nyt pilataan kaivutöillä suo ja sen alla pohjavedet menevät pohjoiseen päin. Nämä kaivokset ovat vedenjakajjan
  päällä, niin myös Kittilässä ja Talvivaarassakin. Tämä NP4 allas on nyt siellä pohjoiseen päin suuntautuvalla pohjavesialueella,
  Ensimmäinen syanidiallas CIL1 täyttyi jo kesällä 2011 ja syanidia alettiin laittamaan viereiseen altaaseen , se on nyt CIL 2 allas.
  NP3 allas vuosi syksyllä 2016. Vettä oli 14 metriä ja pelättiin altaan sortumista veden paine on suuri ja vasta oli altaita korotettu. Tätä
  samaista allasta on tarkoitus korottaa vielä 15 metriä!!!!!!!!!!!!!!!!!ja uutta NP4 allasta 17 metriä. Syanidialtaidenkin takana on vesialtaita vaaran rinteellä.
  Aikamoinen hyökyaalto on odotettavissa, kun ei jos<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< altaat sortuvat.

  • Kittilän kaivoksen ympäristöosasto 30/11/2018 14:10 - Vastaa

   Kiitos palautteestasi!

   Suunnitellun NP4-altaan rakenne poikkeaa aikaisemmin rakennetuista altaista. Altaan ja patorakenteen pohjaan ja rikastushiekan puoleiseen patoluiskaan rakennetaan kaksoistiiviste, joka koostuu heikosti vettä johtavasta moreenista sekä bitumigeomembraanista. Rikastushiekan tiivistymistä tullaan tehostamaan altaan sisäpuolelle toteutettavin kuivatusratkaisuin. Näillä toimenpiteillä tehostamme entisestään pohjavesien suojelua allasalueella.

   Agnico Eagle Finland Oy:n ja Metsähallituksen välinen maakauppa on osa Kittilän kaivoksen laajennusinvestointia, jossa lisämaata tarvitaan uuden NP4-rikastushiekka-altaan rakentamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt meille kaivosalueen laajennusluvan NP4-altaan rakentamista varten. Olemme jättäneet Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen NP4-altaan osalta syksyllä 2017. Odotamme saavamme viranomaisten päätöksen alkuvuodesta 2019.

 2. Anneli Ojanperä 07/12/2018 13:59 - Vastaa

  Ympäristölupaa ei ole vielä saatu! Ja jos saadaan on syytä epäillä lahjontaa. Tämä kaivos pitää sulkea, se on katstrofi, mikä vain pahenee uuden altaiden ja vesimäärän takia.
  Padot eivät kestä tuollaisia vesimassoja, eikä niitä ole tarkoitettukaan kestämään aikaa, mahdollisimman halvalla rakennettuja. On vain kiire rakentaa, ennekuin katastrofi iskee ja
  tulot loppuvat ruotsalaisen tytäryhtiön Agnico Eagle Sverigen omistamalta tytäryhtiöltä Agnico Eagle Finlandilta. Ei siinä kanadalaisella yhtiöllä ole vastuuta.

  Pohjois- Suomen AVI on luvanantaja ja sen ylin ympäristöpäällikkö ja kaivostoiminnasta vastaava on Erkki Kantola, Hän on ollut lupaa antamassa tälle kaivokselle samoinkuin
  Juhani Itkonen. Luvat annettuaan on Juhani Itkonen ollut vuoden töissä kaivoksella 2006-2007. Tällä hetkellä hän on ely-keskuksessa vastaamassa kaivostoiminnasta.
  Erkki Kantola on Juhani Itkosen jälkeen ollut töissä Kittilän kaivoksella 3 vuotta. He ovat nähneet miten näitä myrkkyaltaita altaita on rakennettu. Ensimmäinen pikkuruinen
  syanidiallas täyttyi jo vuoden päästä. Lupa irtosi ely-keskuksesta viikossa alkaa laittamaan syanidia viereiseen altaaseen, vaikka se sisältää erilaisia metalleja.

  Kari Pääkkönen, patovastaava sanoi minulle v. 2016 että kaikki padot ovat nyt vaarallisia patoja, siis ykkösluokan patoja. V. 2016 NP3 allasta oli vasta korotettu ja veden paine oli valtava yli 14 metriä vettä ja sentakia altaasta piti vettä laskea.
  Miten voidaan kuvitella että patoa voidaan vielä korottaa 15 metriä, kysyn vain. ja NP:4 allasta on tarkoitus korottaa vielä 17 metriä v. 2035 mennessä.

 3. Anneli Ojanperä 11/01/2019 15:13 - Vastaa

  Huomattakoon vielä, että nämä vesialtaat ovat kiinni toisissaan ja jos yksi näistä altaista sortuu ulkoreunalta, kun vedenpaine reunalla on valtava. Niin sortuvat myös muutkin altaat,
  koska vedenpaine tukee myös muita altaita. Odotettavissa on siis kauhea katastrofi, eikä kuolonuhreilta voida välttyä, ei kaivoksella muuallakaan, puhumattakaan myrkyistä
  mitkä leviävät joka paikkaan. Kaivos suljettakoon. Minkälaiset vakuudet mahtavatkaan kaivosyhtiöllä olla, tuskinpa minkäänlaiset.

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.