Agnico Eagle Finland Oy osallistuu Lapin ammattikorkeakoulun varainkeruuohjelmaan 20 000 euron lahjoituksella. Lahjakirja luovutettiin ammattikorkeakoululle 19.12.

Kaivannaisteollisuus on Lapin tärkeimpiä elinkeinoja, ja se kuuluukin Lapin AMKin TKI-toiminnassa kärkialoihin. Tutkimus ja palvelut liittyvät materiaalitekniseen tutkimukseen, rakennustekniikkaan, mittaustekniikkaan, mineralogiaan, kunnossapitoon, kiertotalouteen, kaivosyhteisöjen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä erityisesti arktiseen olosuhdeosaamiseen.

TKI-työn tuloksia soveltamalla yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa, tuotteitaan, palveluitaan ja uusia liiketoimintamalleja. AMK järjestää myös kaivosteollisuuden tarpeita palvelevaa korkeakoulutusta.

Agnico Eaglen Euroopan toimintojen henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärven mukaan yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun ja muiden Pohjois-Suomen oppilaitosten kanssa on Kittilän kaivokselle todella tärkeä asia.

– Kaivosalan asiantuntijoiden lisäksi tarvitsemme myös muiden alojen osaajia, kuten tradenomeja ja eri alojen insinöörejä. Tavoitteemme on myös omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että nuoret voivat opiskella täällä pohjoisessa ja Pohjois-Suomi säilyy elinvoimaisena.

Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen kertoo, että maakunnan kaivosteollisuus ja Agnico Eagle on ammattikorkeakoululle tärkeä yhteistyökumppani kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämisessä. Kaivosteollisuuden osaamisen kehittäminen ja uudistaminen on Lapissa erittäin tärkeää.

– Uudet osaamiset liittyvät erityisesti kiertotalouteen ja vastuullisuuteen. Tässä työssä olemme mielellämme mukana Agnicon Eaglen kanssa, myös lisäämällä kaivosalan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa, täydentää AMKin Arktisten luonnonvarojen ja talouden osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärvi
Agnico Eagle Finland Oy
kaisa.saarijarvi(at)agnicoeagle.com
puh. 040 511 0872

Johtaja (varainkeruu) Leena Alalääkkölä
Lapin AMK
leena.alalaakkola(at)lapinamk.fi
puh. 040 055 9065