Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja toimia yhteistyössä ja hyvässä sovussa paikallisyhteisöjemme kanssa – kuten hyvät naapurit tekevät. Niinpä tartuimme tilaisuuteen ja rakensimme yhteistuumin naapurikyliemme Kiistalan, Lintulan ja Rouravaaran asukkaiden kanssa uuden kodan Seurujoen rantaan, lähelle kaivoksemme sijaintipaikkaa.

Entinen kota oli mennyt huonoon kuntoon. Kesäisin kylien asukkaat käyttävät rantaa veneenlaskupaikkana, ja talvisin kotaa käyttävät myös moottorikelkkailevat matkailijat. Käännyimme paikallisen yhteistyöryhmämme jäsenten puoleen ja tarjouduimme rakentamaan uuden kodan ja tarvittavan infrastruktuurin. Keskustelimme myös vaihtoehdosta rakentaa kota kokonaan uuteen paikkaan, mutta entistä paikkaa pidettiin kuitenkin parempana vaihtoehtona. Suunnittelemme jatkavamme myös kodalle menevää metsätietä, jotta sinne on helppo kulkea eikä lähellä olevan kaivoksemme toiminta häiritse kulkua.

Kotaprojekti valmistui aikataulun mukaisesti juuri talven kynnyksellä, ja pääsimme viettämään naapureittemme kanssa kodan virallisia avajaisia 17. joulukuuta hyvin suomalaisella tavalla eli pullakahvien merkeissä – ja paistoimme toki makkaraakin uudella tulisijalla. Uuteen, kodikkaaseen kotaan mahtuu parhaimmillaan 30 henkeä. Toivomme, että se palvelee sekä kyläläisiä että matkailijoita vuosia tästä eteenpäin!