Kittilän kaivos

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Louhimme vuodessa noin 1,6 miljoonaa tonnia malmia, ja vuotuinen tuotantomme on noin 6 000 kiloa kultaa. Nykyisillä malmivaroilla ja tuotantomäärillä kaivoksen odotetaan toimivan vuoteen 2035 saakka. Kaivoksen toiminta-aika voi jatkua pitempään riippuen malminetsinnän tuloksista. Työllistämme noin 460 omaa työntekijää ja 300–400 urakoitsijoiden työntekijää.

Aloitimme malmion louhinnan vuonna 2008 kahdesta avolouhoksesta, Suuresta ja Rourasta. Maanalaisen louhinnan aloitimme lokakuussa 2010. Avolouhostoiminta päättyi marraskuussa 2012, ja nyt louhimme ainoastaan maanalaisesta kaivoksesta.

Vuosittain louhimme yli 16 kilometriä uutta tunnelia, millä turvataan rikastamolle riittävä malmin tuotanto. Lastauksen jälkeen täytämme louhokset pastalla, joka valmistetaan sementistä ja rikastushiekasta. Tällä varmistamme, että viereiset malmit voidaan louhia turvallisesti ja tehokkaasti. Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla vinotunnelia pitkin maan pinnalla sijaitsevalle murskaamolle.

Avaintietoja

  • Sijainti:  Lappi, Pohjois-Suomi
  • Kaivostyyppi: maanalainen kaivos
  • Kaivoksen arvioitu toiminta-aika: 2009–2035
  • Vuoden 2018 tuotanto: 188 979 unssia kultaa

  • Vuoden 2018 käyttökustannukset: 853 USD/unssi

  • Käsiteltävän malmin määrä: 5 000 tn/vrk

  • Työntekijämäärä: 460

Historia

1986: Ensimmäiset viitteet kullasta löytyvät Kiistalan kylän lähettyviltä Pokkaan menevän tien parannustöiden yhteydessä. Geologian tutkimuskeskus ryhtyy tutkimaan löydöstä.

1998: Ruotsalainen malminetsintäyhtiö Riddarhyttan Resources AB ostaa Suurikuusikon kultaesiintymän ja jatkaa geologisia tutkimuksia alueella.

2001: Kaivospiiri myönnetään.

2002: Ympäristölupa myönnetään.

2004: Kanadalainen kultakaivosyhtiö Agnico-Eagle Mines Limited kiinnostuu Suurikuusikon esiintymästä ja ostaa 14 % Riddarhyttanin osakkeista.

2005: Agnico-Eagle hankkii omistukseensa koko Riddarhyttanin osakekannan.

2006: Kaivoksen kannattavuusselvitys esitellään Agnico-Eaglen hallitukselle, joka tekee kesäkuussa päätöksen kaivoksen rakentamisesta. Rakennustyöt alkavat välittömästi.

2008: Malmin louhinta alkaa avolouhintana toukokuussa. Rikastus aloitetaan elokuussa. Kaivoksen rakentamisvaihe päättyy vuoden lopussa.

2009: Ensimmäinen kultaharkko valetaan tammikuussa. Kaivoksen virallisia avajaisia vietetään kesäkuussa.

2010: Tuotanto vakiintuu. Maanalaisen kaivoksen tuotanto alkaa lokakuussa.

2011: Vuoden lopussa Kittilä on 5,2 miljoonan unssin todetuilla ja todennäköisillä malmivarannoillaan Agnico-Eaglen suurin kultaesiintymä.

2012: Avolouhostoiminta päättyy marraskuussa, ja louhinta jatkuu yksinomaan maanalaisesta kaivoksesta.

2014: Rikastamon laajennus valmistuu ja käsiteltävän malmin määrä kasvaa 4 000 tonniin vuorokaudessa. Uusi kaivoskonttori rakennetaan.

2016: Kittilän kaivos tuottaa miljoonannen kultaunssinsa.

Katso

Uutisia tuotannosta

Kartta