Sidosryhmät

Olemme osa yhteisöä, jossa toimimme. Meille on tärkeää rakentaa avoimet ja luottamukselliset yhteistyösuhteet sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme yhdessä luoda hyvinvointia ja edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Kittilässä ja muualla Lapissa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Kuivasalmen paliskunta, kyläyhdistykset ja lähikylien asukkaat, joiden kanssa keskustelemme heidän mieltään askarruttavista asioista, ajankohtaisista tapahtumista ja suunnitelmistamme. Kittilän kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa käymme jatkuvaa vuoropuhelua. Vuoropuhelun kehittämiseksi perustimme syksyllä 2013 yhteistyöryhmän, jossa on edustajia tärkeimmistä sidosryhmistämme Kittilän alueella: paliskunnasta, naapurikylistä, VisitLevistä, Kittilän Luonto ry:stä, Kittilän seurakunnasta ja kunnasta sekä Lapin koulutuskeskus REDUsta.

Kumppaneitamme ovat myös tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, joiden kanssa toteutamme yhteisiä tutkimus- ja koulutushankkeita. Hankkeiden aiheina voivat olla esimerkiksi teknologia, ympäristöasiat tai työhyvinvointi.

Oppilaitokset

Agnico Eagle Finland tekee läheistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa koulutuksen eri osa-alueilla. Tarjoamme opiskelijoille myös harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen.
Työpaikat

Kittilän kaivos numeroina

0
Työntekijät
0%
Lapista
0%
Kittilästä
0%
Omistajuus
0
Opiskelijaa/vuosi
0
Toiminta-aika

Katso

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept