Keskipisteessä kasvu

Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäryhmä on osa Agnico Eaglen kansainvälistä malminetsintäorganisaatiota. Agnico Eagle etsii malmia myös Kanadassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

Euroopan malminetsintätoimintamme keskittyy Suomeen, Kittilän kaivoksen ympäristöön. Kittilän esiintymä on Agnico Eaglen malmivaroiltaan suurin kultaomaisuus. Sillä on myös hyvät mahdollisuudet laajentua mittavien mineraalivarantojensa ansiosta. Alueellinen malminetsintä keskittyy Kittilän toimipaikkaamme sekä Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan Barselen hankkeeseen, josta hankimme osuuden kesäkuussa 2015.

Alla on lisätietoa malminetsinnästämme Suomessa. Lisätietoa maailmanlaajuisesta malminetsintäohjelmastamme on emoyhtiömme verkkosivulla www.agnicoeagle.com.

Malminetsintähankkeet

Kuotko

Kuotkon kultamalmiesiintymä sijaitsee noin 15 kilometriä pohjoiseen Kittilän kaivokselta. Alueella suoritetaan parhaillaan koekairauksia, ja tavoitteena on täydentää ja laajentaa nykyisiä 169 000 unssin mahdollisia mineraalivarantoja (31.12.2015: 1,8 miljoonaa tonnia, kultaa 2,89 g/t ). Lisäksi uusia mineralisaatioita on löydetty tunnettujen mineraalivarantojen ulkopuolelta. Metallurgiset kokeet ovat käynnissä, ja toisin kuin Suurikuusikon esiintymässä, Kuotkon kulta esiintyy vapaina rakeina. Kairausten tulosten perusteella esiintymän kannattavuutta tullaan arvioimaan avolouhittavana satelliittimalmina Kittilän kaivokselle.

Hanhimaa

Hanhimaan alue käsittää 20 kilometriä pitkän hiertovyöhykkeen, joka on 10 kilometriä länteen samansuuntaisesta Kiistalan hiertovyöhykkeestä, jolla Kittilän kaivos sijaitsee. Kiimalaen, Kellolaen ja Kiimakuusikon esiintymät sijaitsevat voimakkaasti hiertyneissä ja hydrotermisesti muokkautuneissa kivissä Hanhimaan hiertovyöhykkeen pohjoisosassa. Agnico Eaglella on mahdollisuus hankkia Dragon Mining Ltd:lta 70 prosentin omistusosuus alueesta.

Barselen kultahanke sijaitsee Västerbottenin kunnassa Pohjois-Ruotsissa 600 kilometriä pohjoiseen Tukholmasta ja 500 kilometriä lounaaseen Kittilän kaivoksesta. Alue on Pohjois-Ruotsissa ”kultalinjan” ja proteotsoonisen, vulkanogeenisen massiivisen Skellefte Trend -sulfidiesiintymävyöhykkeen (VMS) länsipäässä. Barselesta on löydetty kahta eri malmityyppiä: intrusiivikiviin liittyvää pirotteista kultaa ja runsaasti kultaa sisältäviä VMS-mineralisaatioita.

Aiempi omistaja Orex Minerals Inc. teki ilmasta käsin geofysikaalisen lentomittauksen (MAG ja EM) vuonna 2011 ja julkaisi mineraalivarantoarvion alueen neljästä mineralisaatiovyöhykkeessta vuonna 2012.

Kesäkuussa 2015 Agnico Eagle hankki 55 prosentin osuuden 28 500 hehtaarin alueesta Orex Minerals Inc. ‑yhtiöltä. (Orex Minerals siirsi myöhemmin osuutensa Barsele Minerals Corp. ‑yhtiölle.) Malminetsintäohjelmaa operoi Agnico Eagle, joka voi saada vielä 15 prosentin omistusosuuden tekemällä alustavan kannattavuustutkimuksen.

Vuoden 2015 puolivälistä alkaen Agnico Eagle on tehnyt alueella syväkairausta, kaivinkonemontutusta ja geologista kartoitusta, uudelleenprosessoinut vanhaa geofysikaalista aineistoa, tehnyt uusia geofysikaalisia mittauksia sekä maastossa että kairarei’issä, hyperspektraalista kairasydänskannausta ja ympäristötutkimuksia sekä rakentanut suhteita paikallisyhteisöön. Aiemmin kerätyn geofysikaalisen datan pohjalta Agnico Eagle on löytänyt useita potentiaalisia malminetsintäkohteita (orogeenistä kultaa, VMS-malmeja ja SEDEX-esiintymiä) alueella ja sen läheisyydessä. Vuoden 2015 lokakuussa aloitetetun timanttikairausohjelman ensimmäisistä tuloksista raportoitiin huhtikuussa 2016.

Barsele sijaitsee 20 kilometrin päässä Storumanin kaupungista, kahden suuren tien risteyksessä. Sinne kulkee säännöllinen rahti-, linja-auto- ja junaliikenne. Storumanissa on kouluja, motelleja, ravintoloita ja muita palveluita. Barselen infrastruktuuri onkin erinomainen. Alueen pääasiallisia sähkönlähteitä ovat kahdeksan vesivoimalaitosta ja yksi Euroopan suurimmista tuulimyllypuistoista. Barselen hankkeen alueen halki kulkee suuri sähkölinja. Viestinnässä voidaan käyttää nopeaa internetyhteyttä ja matkapuhelinverkkoa. Raskasta kalustoa on käytettävissä rakennusten ja teiden rakentamiseen. Paikkakunnalta löytyy pätevää työvoimaa, sillä hanke sijaitsee alueella, jolla on pitkät perinteet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa. Malminetsintä on mahdollista ympäri vuoden.

Katso

Uutisia malminetsinnästä

Kartta