Kittilän kaivos

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Louhimme vuodessa noin 2 miljoonaa tonnia malmia, ja vuotuinen tuotantomme on noin 7 000 kiloa kultaa. Nykyisillä malmivaroilla ja tuotantomäärillä kaivoksen odotetaan toimivan vuoteen 2034 saakka. Kaivoksen toiminta-aika voi jatkua pitempään riippuen malminetsinnän tuloksista. Työllistämme noin 500 omaa työntekijää ja noin 500 urakoitsijoiden työntekijää.

Aloitimme malmion louhinnan vuonna 2008 kahdesta avolouhoksesta, Suuresta ja Rourasta. Maanalaisen louhinnan aloitimme lokakuussa 2010. Avolouhostoiminta päättyi marraskuussa 2012, ja nyt louhimme ainoastaan maanalaisesta kaivoksesta.

Vuosittain louhimme yli 16 kilometriä uutta tunnelia, millä turvataan rikastamolle riittävä malmin tuotanto. Lastauksen jälkeen täytämme louhokset pastalla, joka valmistetaan sementistä ja rikastushiekasta. Tällä varmistamme, että viereiset malmit voidaan louhia turvallisesti ja tehokkaasti. Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla vinotunnelia pitkin maan pinnalla sijaitsevalle murskaamolle.

Avaintietoja

  • Sijainti:  Lappi, Pohjois-Suomi
  • Kaivostyyppi: maanalainen kaivos
  • Kaivoksen arvioitu toiminta-aika: 2009–2034
  • Vuoden 2022 tuotanto: 216 947 unssia kultaa

  • Käsiteltävän malmin määrä: 6 000 tn/vrk

  • Työntekijämäärä: 480

Historia

Katso

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Uutisia tuotannosta

Kartta

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept