Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme

Agnico Eaglen kestävän kehityksen periaatteiden ytimen muodostaa sitoumuksemme toimia turvallisella ja yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla sekä luoda arvoa osakkeenomistajille. Lisäksi edistämme työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjen hyvinvointia sekä kunnioitamme niiden ihmisten ihmisoikeuksia, kulttuureja, tapoja ja arvoja, joihin toimintamme vaikuttaa. Neljä perusperiaatettamme ovat terveellinen ja turvallinen tuotanto, ympäristön suojeleminen ja työntekijöiden ja yhteisöjen kunnioittaminen.

Sisällytämme kestävän kehityksen periaatteet liiketoimintastrategiaamme ja toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen. Agnico Eaglen kestävän kehityksen periaatteet arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Yhtiö julkaisee vuosittain kestävän kehityksen raportin, jossa kerrotaan, miten olemme onnistuneet täyttämään sitoumuksemme. Lisäksi Agnico Eagle Finland julkaisee oman vastuullisuusyhteenvedon. Lisää toiminnastamme voit lukea verkkosivujemme uutisista ja tiedotteista sekä Kaivossanomat-tiedostuslehtisestämme.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Terveys ja turvallisuus

Tavoitteemme on terveellinen, turvallinen ja tapaturmaton työpaikka. Uskomme, että yhteistyöllä voimme saavuttaa tämän tavoitteen ja parantaa omien ja urakoitsijoiden työntekijöiden sekä yhteisöjemme hyvinvointia. Tavoitteet on kuvattu tarkemmin kestävän kehityksen periaatteissamme.

Turvallisuus ja tuotanto kulkevat Agnico Eaglella käsi kädessä. Pyrimme arvioimaan turvallisuusriskit ennakolta ja kehittämään toimintaamme sen mukaisesti. Muutama vuosi sitten lanseerasimme Safety Journey -turvallisuusfilosofian, jonka tavoitteena on tiimihengessä kehittää turvallisuuskulttuuriamme aina vain paremmaksi. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, joka edellyttää jokaisen yksilön päivittäistä sitoutumista turvalliseen toimintaan työssä ja vapaa-ajalla.

Ympäristön suojelu

Tavoitteemme on poistaa, minimoida ja lieventää toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja säilyttää sen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus. Tavoitteet on kuvattu tarkemmin kestävän kehityksen periaatteissamme.

Lisätietoa luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta, vesienhallinnasta, vesien tarkkailusta ja kalataloustarkkailusta voit lukea erillisistä Ympäristötietoa-esitteistä. Ajantasaiset ympäristönsuojeluraportit ja muuta tietoa on luettavissa verkkosivujemme Asiakirjat ja julkaisut -osiossa.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Työntekijöitten kunnioittaminen

Agnico Eagle on sitoutunut arvostamaan työyhteisön monimuotoisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta kaikessa liiketoiminnassaan. Samalla tavoitteemme on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jonka toiminta perustuu ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Tavoitteet on kuvattu tarkemmin kestävän kehityksen periaatteissamme.

Tuemme työntekijöitämme heidän työssään ja autamme heitä etenemään urapoluilla kannustamalla tasa-arvoisilla mahdollisuuksilla, palautteella ja koulutuksella. Lue artikkelistamme, miten rikastamon autoklaavioperaattori Janita Kylmäluoma kokee työnsä Kittilän kaivoksella.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Yhteisöjen kunnioittaminen

Olemme osa yhteisöä, jossa toimimme. Meille on tärkeää rakentaa avoimet ja luottamukselliset yhteistyösuhteet sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme yhdessä luoda hyvinvointia ja edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Kittilässä ja muualla Lapissa. Hyvän yhteistyön edellytys on kunnioittava ja avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Tätä varten perustimme syksyllä 2013 yhteistyöryhmän, jossa on edustajat tärkeimmistä sidosryhmistämme Kittilässä. Mahdollisuuden vuoropuheluun tarjoamme myös vuosittaisessa avoimien ovien päivässä ja sosiaalisen median kanavilla.

Teemme yhteistyötä muiden paikallisten elinkeinojen, kuten poronhoidon ja matkailun kanssa, ja hankimme tavaroita ja palveluja paikallisilta yrityksiltä aina, kun se on mahdollista. Teemme myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tuemme urheilua ja kulttuuria sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia erityisesti Kittilässä. Lue lisää täältä.

Vastuullisuusstandardit

Kaivostoimintaa harjoitetaan joskus ympäristöllisesti herkillä alueilla muiden maankäyttäjien ja elinkeinojen rinnalla. Kaivosyhtiöiden tulee pystyä osoittamaan kaivosten lähialueiden asukkaille, että ne toimivat vastuullisesti ja kestävästi ja huolehtivat siitä, että kaivospaikkakunnilla on hyvä elää kaivosten sulkemisen jälkeenkin.

Agnico Eagle tukee tätä toimintatapaa ja haluaa olla edelläkävijä sen toteuttajana. Siksi Agnico Eagle on rakentanut koko yhtiötä koskevan yhteisen vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmän (Risk Management and Monitoring System, RMMS), jolla varmistamme, että hoidamme ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja yhteisöasiat parhaalla mahdollisella tavalla ja noudatamme vastuullisuus- ja teollisuusstandardeja, joihin Agnico Eagle on sitoutunut. Kehitämme järjestelmää osana yhtiömme kestävän kehityksen ohjelmia ja kansainvälisten standardien, kuten OHSAS 18001, ISO 14001 ja ICMC, mukaisesti.

Agnico Eagle Finland on jäsenenä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa, joka on kehittänyt kaivosvastuujärjestelmän kaivostoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi. Järjestelmää käyttävien kaivosten, Kittilän kaivos mukaan lukien, itsearviointeja todennettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2021. Todentamisen tulokset antavat hyvän lähtökohdan kehittää kaivoksemme suoritusta edelleen.

Ota yhteyttä!

Voi lähettää meille palautetta, ilmaista huolenaiheesi tai ilmoittaa havaintosi kaivosaluetta ympäröivästä luonnosta verkkosivujemme yhteydenottolomakkeella. Viestisi kirjautuu järjestelmäämme ja sen käsittelee Agnico Eagle Finlandin kestävän kehityksen tiimi. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info.finland@agnicoeagle.com.