13.9.2018

Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) on EU:n luontodirektiivin nojalla suojeltava ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kasvi. Se on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvi on yleinen Lapissa, mutta muualla Suomessa ja Euroopassa harvinainen ja uhanalainen.

Agnico Eaglella kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyvät toimet integroidaan liiketoimintastrategiaan ja yhtiön johtamisperiaatteisiin. Varmistamme myös sen, että toimimme lakien ja määräysten mukaisesti kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.

Lapinleinikin suojelemiseksi Kittilän kaivos on saanut luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan siirtää kaivoksen läheisyydessä kasvavat lapinleinikkikasvustot suojelualueelle, Lapinleinikinmukkaan, jonka perustimme Seurujoen länsipuolelle.

Siirtoistutusprosessi alkoi kesäkuussa, kun laskimme biologin kanssa lapinleinikkiesiintymien määrän niiden alkuperäisellä kasvupaikalla ja arvioimme kasvien tilan. Samalla tarkastimme niiden kasvualustan. Suojelualueella puolestaan tutkimme sopivat ympäristöt, jonne kasvia siirrettäisiin. Siirrettävien kasvien kasvupaikat ja uudet kasvuympäristöt merkittiin siirtoa varten.

Kesäkuussa merkityt lapinleinikkiesiintymät siirrettiin suojelualueelle elokuussa. Samalla kasvien alkuperäisten kasvupaikkojen koordinaatit kirjattiin ylös ja kasvit valokuvattiin ennen siirtoa. Alkuperäinen kasvuympäristö oli jo luonnostaan kuiva, ja sateeton heinäkuu oli kuivattanut sitä entisestään. Siirrettävät kasvit kasteltiin huolellisesti sekä ennen uuteen paikkaan kuljetusta että istutuksen jälkeen.

Siirtoistutettavista esiintymistä tehtiin koealaruudut niin, että kasvit istutettiin keskelle ruutua. Koealat merkittiin nurkkapaaluilla, jolloin kasvillisuusmuutoksia pystytään seuraamaan. Suojelualueen perustamisen ja siirtoistutuksen lisäksi olemme velvollisia tarkkailemaan siirrettyjen kasvien elinvoimaisuutta. Ympäristöosastomme kastelee taimia tarvittaessa kerran viikossa syyssateisiin saakka.

Lapinleinikkiä ei ole aiemmin siirretty kasvupaikasta toiseen, joten hankkeen myötä saadaan uutta tietoa lapinleinikin siirtoistuttamisesta.