30.5.2017

Agnico Eagle Finland Oy lahjoittaa miljoona euroa Oulun yliopistolle. Yhtiön lahjoitukseen liittyvä lahjakirja allekirjoitettiin Oulun yliopistossa tiistaina 30.5.2017.

Lahjoituksen taustalla on yhtiön tavoite toteuttaa kaivostoimintaa pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja turvata alan tarvitsema osaaminen tulevaisuudessa. Agnico Eagle Finland Oy operoi Kittilässä, jossa sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos.

”Agnico Eaglen tavoite ja toive on, että Pohjois-Suomessa toimii kansainvälisesti korkeatasoinen kaivannaisalan koulutus- ja tutkimuskeskus. Kaivostoiminnan potentiaali ja mahdollisuudet ovat nimenomaan pohjoisella alueella. Koulutuksen ja tutkimuksen sijoittuminen alueelle on siten ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtajana pitkään toiminut Senior Advisor Ingmar Haga.

”Pohjoisen kaivostoiminnan ja alan osaavan työvoiman turvaamisen kannalta on tärkeää, että alueen nuorille löytyy alaan valmentava koulutus pohjoisesta eikä työvoimaa tarvitse houkutella etelästä. Myös yhteistyö alueen oppilaitosten kesken ja Nordic Mining Schoolin kehittäminen on kaivostoiminnan tulevaisuuden näkökulmasta tärkeää. Oululla on tässä avainrooli”, Haga jatkaa.

”Jaamme tässä yhteisen tavoitteen”, vahvistaa Oulu Mining Schoolin dekaani Juha Pekka Lunkka. ”Oulu Mining School on Oulun yliopiston kansainvälinen kaivannaisalan koulutus- ja tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on turvata alan tarvitsema työvoimaresurssi ja tehdä elinkeinoelämää palvelevaa tutkimustoimintaa kaivos- ja rikastustekniikassa sekä geotieteissä”, hän kuvaa.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki arvostaa Agnico Eaglen kumppanuutta: ”Kestävä kehitys on yksi strategiaamme vahvasti alleviivattuja teemoja. Luonnonvarojen kestävä käyttö pohjoisessa ja arktisella alueella on elintärkeää, koska arktinen alue on yksi maailman puhtaimmista ja parhaiten säilyneistä luonnonympäristöistä. Arktisen tutkimuksen ohjelmamme nojaa vahvoihin kumppanuuksiin ja yhteistyö alan avainyritysten kanssa on tässä keskeisessä roolissa.”

Tilaisuudessa Agnico Eagle Finland Oy:tä edustivat Senior Advisor Ingmar Hagan lisäksi yhtiön hallituksen jäsen, vuorineuvos Pertti Voutilainen ja Kittilän kaivoksen johtaja Mikko Korteniemi. Oulun yliopiston puolesta lahjoituksen vastaanottivat rehtori Jouko Niinimäki ja koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä sekä Oulu Mining Schoolin dekaani Juha Pekka Lunkka ja koulutusdekaani Saija Luukkanen.

Lisätietoja:

Senior Advisor Ingmar Haga, Agnico Eagle Finland Oy, puh. 040 700 3518

Dekaani Juha Pekka Lunkka, Oulun yliopiston Oulu Mining School, puh. 0294 48 1434

Yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, Oulun yliopisto, puh. 040 546 6866