try{ clicky.init(101014749); }catch(e){}

Agnico Eaglen valitus hyväksyttiin – lupaharkinta on ollut asianmukaista

2023-10-27T10:28:25+03:00

27.10.2023  Agnico Eaglen valitus hyväksyttiin – lupaharkinta on ollut asianmukaista  Agnico Eagle Finland Oy:n Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tekemä valitus on hyväksytty.   Korkein hallinto-oikeus antoi 27.10.2023 ratkaisun, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2020 Agnico Eagle Finland Oy:lle myöntämiä ympäristölupia. Ratkaisu vahvistaa, että yhtiölle myönnetyt ympäristöluvat pysyvät voimassa ja tuotanto voidaan nostaa [...]

Agnico Eaglen valitus hyväksyttiin – lupaharkinta on ollut asianmukaista2023-10-27T10:28:25+03:00

Agnico Eagle Finland Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

2024-01-08T12:03:59+02:00

24.8.2023 Agnico Eagle Finland Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut  Korkeimmalla hallinto-oikeudella on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2020 myöntämät kaivoksen ympäristöluvat. KHO:n viime marraskuussa tekemän välipäätöksen mukaisesti kaivoksen tuotantomäärä on rajattu 1,6 miljoonan tonnin tasolle, kun kaivoksen tekninen tuotantokapasiteetti on kaksi miljoonaa tonnia.   Kuluvaa vuotta koskeva mahdollinen tuotannonrajoitus toteutettaisiin vuoden [...]

Agnico Eagle Finland Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut2024-01-08T12:03:59+02:00

Vaasan hallinto-oikeudelta päätös ympäristölupa-asiassa

2022-07-12T14:58:10+03:00

Saimme 28.6. Vaasan hallinto-oikeudesta päätöksen Aluehallintoviraston vuonna 2020 täytäntöönpanokelpoisena myöntämään ympäristölupakokonaisuuteen. Olemme käyneet keskusteluja asiasta eri asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisukokonaisuus on laaja ja arvioimme edelleen päätöksen sisältöä ja sen mahdollisia vaikutuksia toimintoihimme. Toistaiseksi operaatioita jatketaan normaaliin tapaan lupaehtojen puitteissa ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mukaan lukien mahdollinen valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätetään lomakauden jälkeen. [...]

Vaasan hallinto-oikeudelta päätös ympäristölupa-asiassa2022-07-12T14:58:10+03:00

Agnico Eagle Finland Oy osallistui Oulun yliopiston varainhankintakampajaan lahjoituksella tekniikan alalle

2023-02-01T13:35:28+02:00

7.7.2022 Kittilän kaivosta operoiva Agnico Eagle Finland Oy osallistui Oulun yliopiston varainhankintaan lahjoittamalla 100 000 euroa tekniikan alalle. Oulun yliopisto ja Agnico Eagle Finland Oy ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä kaivosalan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tästä konkreettisena esimerkkinä on yhteistyö kaivannaisalan opetus- ja tutkimusyksikön, Oulu Mining Schoolin kanssa, jonka tehtävänä on vahvistaa [...]

Agnico Eagle Finland Oy osallistui Oulun yliopiston varainhankintakampajaan lahjoituksella tekniikan alalle2023-02-01T13:35:28+02:00
Go to Top