4.5.2017

Agnico Eagle Finland Oy tekee 100 000 euron lahjoituksen Lapin yliopistolle. 

– Omalla yliopistolla on tärkeä rooli, jotta päteviä opettajia saadaan jatkossakin kaikkiin Lapin kouluihin. Pidämme tätä erittäin tärkeänä Lapin tulevaisuuden kannalta ja siksi haluamme tukea yliopiston työtä, toimitusjohtaja Ingmar Haga kertoo yhtiön lahjoituksen perusteista. 

Yhtiön lahjoitus kohdentuu puoliksi kasvatustieteiden ja puoliksi oikeustieteiden tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen. 

– Lapin yliopiston harjoittelukoulua laajennetaan parhaillaan ja toimintaa kehitetään siten, että opettajankoulutuksen ohella yliopisto pystyy tukemaan kouluja eri puolilla Lappia esimerkiksi etäopetuksen mahdollisuuksien kautta. On hienoa, että Agnico Eagle merkittävänä Lapissa toimivana yrityksenä haluaa tukea tätä kehittämistyötä, rehtori Mauri Ylä-Kotola kiittelee. 

Valtio on varannut kuluvan vuoden talousarvioon 150 miljoonaa euroa, joka jaetaan yliopistoille näiden keräämien vastinrahaan oikeuttavien lahjoitusten suhteessa. Valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia voi yliopistoille tehdä kesäkuun loppuun saakka.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Ingmar Haga, 040 700 3518
rehtori Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288
yhteyspäällikkö Heikki Autto, 050 512 3874