27.10.2023 

Agnico Eaglen valitus hyväksyttiin – lupaharkinta on ollut asianmukaista 

Agnico Eagle Finland Oy:n Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tekemä valitus on hyväksytty.  

Korkein hallinto-oikeus antoi 27.10.2023 ratkaisun, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2020 Agnico Eagle Finland Oy:lle myöntämiä ympäristölupia. Ratkaisu vahvistaa, että yhtiölle myönnetyt ympäristöluvat pysyvät voimassa ja tuotanto voidaan nostaa luvan mukaiselle 2 miljoonan tonnin tasolle.  Ympäristölupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi yhtiön esityksen mukaisesti. 

Yhtiö on tyytyväinen päätökseen. Yhtiön aiemmin syksyllä käymien muutosneuvottelujen avulla varauduttiin tuotannon keskeyttämiseen ja henkilöstön määräaikaiseen lomauttamiseen, mutta päätöksen myötä tarve lomautuksille poistuu. 

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvistaa, että lupaharkinta on ollut asianmukainen ja riittävä. Päätös mahdollistaa tuotannon jatkamisen normaaliin tapaan, ja voimme edelleen tuottaa työtä, verotuloja ja elinvoimaa Kittilään ja koko Lapin alueelle, toteaa toimitusjohtaja Jani Lösönen Agnico Eagle Finland Oy:stä.  

Yhtiö esitti ympäristölupaansa muutamia tiukennuksia, jotka saivat lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. 

– Mittavat investoinnit ympäristösuojeluun ovat mahdollistaneet toiminnan ympäristöjalanjäljen pienentämisen samalla kun olemme kasvattaneet tuotantoa. Tätä työtä jatkamme edelleen, Lösönen jatkaa. 

Yhteystiedot: 

Elsi Malkki

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö

 040 612 4256 / elsi.malkki(@)agnicoeagle.com