24.8.2023

Agnico Eagle Finland Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut 

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2020 myöntämät kaivoksen ympäristöluvat. KHO:n viime marraskuussa tekemän välipäätöksen mukaisesti kaivoksen tuotantomäärä on rajattu 1,6 miljoonan tonnin tasolle, kun kaivoksen tekninen tuotantokapasiteetti on kaksi miljoonaa tonnia.  

Kuluvaa vuotta koskeva mahdollinen tuotannonrajoitus toteutettaisiin vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikäli KHO:n välipäätöksen mukainen 1,6 miljoonan tonnin tuotantomäärärajoitus on edelleen voimassa. 

Tänään käynnistyvät muutosneuvottelut koskevat koko Agnico Eagle Finland Oy:n henkilöstöä. Neuvottelut voivat johtaa maksimissaan 486 henkilön lomauttamiseen. Mahdolliset lomautukset kestävät maksimissaan 90 päivää. Muutosneuvottelumenettelyyn ei liity irtisanomistarpeita. 

– Kaivostoiminta on tarkasti säänneltyä, ja meille on tärkeää toimia kulloinkin voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. Viime vuosina toteutettujen mittavien ympäristöinvestointien myötä ympäristönsuojelun taso Kittilän kaivoksella on erittäin korkea.  Tilanteessa, jossa lupa-asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken, joudumme kuitenkin valmistautumaan tuotantovolyymin mahdolliseen rajoittamiseen viimeisellä vuosineljänneksellä, toimitusjohtaja Jani Lösönen Agnico Eagle Finland Oy:stä sanoo. 

Muutosneuvottelujen arvioidaan kestävän syyskuun alkupuolelle.  

– Tilanne on valitettava niin työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme kuin koko Kittilän yhteisölle. Toivomme voivamme jatkaa vastuullista ja alueen elinvoimaa edistävää toimintaamme myös tulevaisuudessa”, Lösönen jatkaa. 

 

Yhteystiedot: 

Elsi Malkki 

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö  

040 612 4256 / elsi.malkki@agnicoeagle.com