30.12.2020

Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä kehittämiskohteitamme nyt ja tulevaisuudessa, ja saamme siihen vahvaa tukea ja kannustusta yhtiömme johdolta. 

”Hyvinvointi on tärkeää niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Terveet työntekijät työskentelevät tehokkaammin ja turvallisemmin ja voivat myös innostaa työkavereitaan terveisiin elämäntapoihin”, toteaa Kittilän kaivoksen henkilöstöpäällikkö Heini Hämäläinen.

Koronavirus vei liikuntaharrastukset ulos

Aktiivinen ja terveellinen elämäntyyli on Kittilässä monelle itsestäänselvyys. Kittilässä onkin hienot ja monipuoliset mahdollisuudet harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria ympäri vuoden. Tuemme työntekijöittemme liikuntaharrastuksia monin tavoin.

Koronavirusepidemian vuoksi olemme joutuneet perumaan liikuntasalivuoroja ja virkistystapahtumia, joita vuosittain järjestämme työntekijöillemme ja heidän perheilleen. Siksi kannustamme työntekijöitämme nauttimaan nyt erityisesti luonnosta ja ulkoliikunnasta, ja olemme tarjonneet heille tänä vuonna muun muassa hiihto- ja polkujuoksukoulun sekä etäjumppaa ja etäjoogaa.

Tukea etätyöhön

Maaliskuussa monet työntekijöistämme siirtyivät osittaiseen etätyöhön, joka yhtiömme suosituksen mukaisesti jatkuu edelleen. Etätyö on tuonut omia haasteitaan niin esimiehille kuin heidän tiimeilleenkin. Keväällä oman lisänsä kotikonttoreille toivat päiväkoti-ikäiset ja etäkoulua käyvät lapset.

”Pyrimme parhaamme mukaan auttamaan esimiehiä, jotka joutuivat yllättäen johtamaan etätiimiä. On tärkeää olla joustava ja tukea haastavassa tilanteessa olevien työntekijöiden jaksamista”, Heini Hämäläinen sanoo.

Järjestimme keväällä useita koulutuksia, jotka keskittyivät muun muassa etätyön ergonomiaan, etätyön mahdollisesti aiheuttamaan henkiseen kuormitukseen ja etätyön johtamiseen. Lisäksi tarjosimme oman koulutuksen Covid-19-ryhmälle, joka perustettiin maaliskuussa ja joka edelleen kokoontuu viikoittain käsittelemään koronavirustilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä organisaatiossamme.

Edistämme hyvinvointia yhdessä

Vuosi sitten laadimme aiempaa monipuolisemman työterveyshuoltomallin ja avasimme oman terveysaseman kaivosalueelle. Lisäksi pitkien välimatkojen Lapissa etäpalvelut ovat osoittautuneet oivalliseksi lisäksi työterveyshuollon palveluvalikoimaan. Henkilöstömme tukena ovat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työpsykologi, työfysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti sekä useat muut asiantuntijat.

Henkilöstön edustajat ovat mukana kehittämässä terveys- ja hyvinvointipalveluitamme. Päivitämme hyvinvoinnin toimintasuunnitelman vuosittain yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvoinnin teemapäivät

Toteutimme viime vuonna laajan terveys- ja hyvinvointiohjelman koko henkilöstöllemme. Se sisälsi kaksi koulutuspäivää – yhden keväällä ja toisen syksyllä. Koulutuspäivissä käsiteltiin keskeisiä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten unta, ravitsemusta, liikuntaa ja työyhteisötaitoja. Kaikille osallistujille tehtiin kuntokartoitus, johon kuului erilaisia mittauksia sekä kävelytesti.

Lisäksi olemme tarjonneet henkilöstölle mahdollisuuden osallistua palautumistestauksiin ja -valmennuksiin sekä hyödyntää Break Pro -taukoliikuntasovellusta. Toimihenkilöille olemme järjestäneet ajanhallintakoulutuksia. Keväällä käynnistimme voimavararyhmän tukemaan työntekijöitä, jotka kokevat jaksamisessaan haasteita.

Lokakuussa vietimme työhyvinvointiviikkoa, jonka tarkoituksena oli haastaa koko henkilöstö miettimään, miten itse kukin voisi omilla toimillaan tehdä omista ja työkavereiden työpäivistä parempia. Viikko huipentui Positiivinen Perjantai -teemapäivään, joka oli osa valtakunnallista Unelmien työpäivä -kampanjaa. Positiivisesta Perjantaista onkin tullut perinne, sillä järjestimme sen jo kolmatta kertaa peräkkäin.