18.12.2020

Lapin ELY-keskus on tänään hyväksynyt Kittilän kaivoksen juuri valmistuneen purkuputken käyttöönoton. Purkuputken rakentaminen oli merkittävä investointi, joka pienentää toimintamme ympäristöjalanjälkeä entisestään.

Tästä eteenpäin puhdistetut prosessivedet ja kaivoksen kuivanapitovedet johdetaan putkea pitkin Loukisen pääuomaan, ja suora ympäristökuormitus Seurujokeen päättyy. Kaikki vedet käsitellään ja niiden laatua ja määrää tarkkaillaan ennen niiden ohjaamista purkuputkeen.

Olemme vuosina 2016–2020 investoineet ympäristösuojeluun noin 80 miljoonaa euroa. Merkittävä osa näistä investoinneista liittyy vesien puhdistamiseen, kuten vuonna 2016 käyttöön ottamamme vesienpuhdistuslaitos. Sen ansiosta purkuvesien sulfaattipitoisuus pienentyi noin 75 prosenttia ja ympäristöön purettavan veden aiheuttama sulfaattikuormitus puolittui.

Toukokuun lopussa saamamme uuden ympäristö- ja vesitalousluvan ehdot edellyttävät meiltä lisää investointeja ympäristönsuojeluun. Yksi niistä on typenpoistolaitoksen rakentaminen, joka on tarkoitus aloittaa kesällä 2021.  Laitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi
Puh. 050 439 0122
jaakko.saukkoriipi@agnicoeagle.com