6.8.2019

Kittilän kaivoksen rikastamon vedenkäsittelytiimi on voittanut Agnico Eaglen vuosittain jakaman Michel Letourneau -palkinnon. Onnittelut tiimille hyvästä työstä!

Voittanut aloite sai alkunsa, kun rikastamon tuotantoinsinööri Tomas Mälkiä työtovereineen etsi tapoja optimoida kaivoksen vedenkäsittelylaitoksen prosessia helpommin käytettäväksi ja tehokkaammaksi varmistaen, että veden laatu prosessin loppupäässä on kaikkien ympäristölupavaatimusten mukainen.

Tavallisesti prosessissa tulovesi lämmitetään niin kuumaksi, että saadaan aikaan kemiallinen reaktio, jossa veteen jääneet sulfaatit (kultasulfidimalmien käsittelyn sivutuote) muuttuvat nestemäisestä kiinteään muotoon. Tällöin ne voidaan kerätä talteen ja poistaa ennen kuin vesi lasketaan puhtaana ja kirkkaana ympäristöön. Tomas mietti, voisiko kemiallisen reaktion saada aikaan vettä lämmittämättä. Tämä on tärkeä kysymys, kun otetaan huomioon, että Lapissa luonnonvesien lämpötila on talvikuukausina lähellä jääkylmää 0 astetta.

”Ajattelin, että jos vesi virtaa jatkuvasti ja sitä pumpataan prosessissa vaiheesta toiseen, se ei jäädy, ja voisimme yrittää saostaa sulfaatteja ilman kovaa lämmittämistä. Tiimimme testasi menetelmää kuuden kuukauden ajan: pidimme veden virtauksen tasaisena, säädimme sulfaattimääriä ja optimoimme pH-tasapainoa. Lopulta saavutimme haluamamme tuloksen. Siitä lähtien prosessivettä ei ole lämmitetty eikä se ole vaikuttanut laitoksen suorituskykyyn. Täytämme edelleen ympäristöluvan vaatimukset.”

Tällä ratkaisulla on ollut merkittävä vaikutus kaivoksen ympäristöjalanjäljen pienentämisessä. Idean ansiosta kaivos säästää noin 1 000 MWh energiaa vuodessa, mikä tarkoittaa noin 100 000 euron kustannuksia. Aiemmin Kittilän kaivos käytti vuosittain noin 100 000 litraa polttoainetta käsiteltävän veden lämmittämiseen.

Agnico Eaglen Michel Letourneau -palkinto juhlistaa tiimityön saavutuksia, tuottavuuden parantumista, kustannusten hallintaa, innovaatiota, tapaturmien ennaltaehkäisyä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta.

”On suuri kunnia ottaa tämä palkinto vastaan tiimimme puolesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman tiimityötä. Työtoverini antoivat idean toteuttamiseen metallurgian ja kemian asiantuntemuksensa, ja olemme kaikki ylpeitä siitä, että se toimii.”

Työterveydestä ja -turvallisuudesta ja yhteisösuhteista vastaava johtaja Patrice Gilbert sanoo: ”Valitsimme Kittilän kaivoksen tiimin ja tämän aloitteen Michel Letourneau -palkinnon voittajaksi, koska sillä on todellista vaikutusta tulokseen ja lisäksi se todistaa, että yksi idea ja muutos voi vaikuttaa koko organisaatioon ja ympäristöön.”

Agnico Eaglen toimitusjohtaja Sean Boyd lisää: ”Tällainen innovatiivinen ajattelu vie työtämme Agnico Eaglellä eteenpäin. Se kannustaa meitä kaikkia miettimään mitä ja miten teemme ja miten voisimme tehdä asioita paremmin.”

Tomas ja rikastamon työnjohtaja Antti Heikkilä kävivät Torontossa ottamassa vastaan palkinnon sille nimensä antaneelta Michel Letourneaulta, joka oli Agnico Eaglen ensimmäinen työterveys- ja turvallisuusjohtaja ja yksi yhtiömme intohimoisimmista ja aktiivisimmista johtajuuden ja innovaation kehittäjistä ennen kaikkea työturvallisuuden alalla.