24.1.2023

Vuoden 2021 alussa aloittamamme typenpoistolaitoksen rakennushanke on edennyt käyttöönottovaiheeseen. Rakentamista edelsivät pilottihankkeet, joiden tulosten perusteella valitsimme typenpoistoon biologisen kantoainemenetelmän (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR). Tässä menetelmässä bakteerit hajottavat typpeä.

Jotta typenpoistolaitoksen bakteeritoiminta käynnistyisi tehokkaasti, lämmitämme tarvittaessa laitoksessa käsiteltävää vettä. Vaikka typenpoistolaitoksen vesi sekoittuukin kaivoksen kylmiin kuivanapitovesiin, Loukiseen purettava vesi voi olla lähikuukausien aikana hieman aiempaa lämpimämpää. Kehotamme Loukisella purkupaikan lähistöllä liikkuvia erityiseen varovaisuuteen, sillä jäät voivat olla alueella tavanomaista heikommat. Paikalle on asennettu varoitusmerkinnät.

Lisätietoa sähköpostitse: info.finland@agnicoeagle.com.