17.2.2023

Agnico Eagle Finland sai viime vuonna päätökseen Kittilän kaivoksen ympäristöjalanjälkeä pienentäviä investointejaan. Uusi typenpoistolaitos otettiin käyttöön joulukuussa ja kaivokseen rakennettiin 5G-verkko, joka mahdollistaa uudenlaisen kaivosteknologian hyödyntämisen.

Kittilän kaivoksen kullantuotanto vuodelta 2022 oli yhteensä 216 947 unssia (6747 kg). Yhtiön liikevaihdoksi muodostui 388,1 miljoonaa euroa, johon vaikutti kullan suosiollinen hinta.

Vuoden 2020 ympäristölupaan liittyen saatiin päätös Vaasan hallinto-oikeudelta heinäkuussa, ja marraskuussa välipäätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kaivoksen tuotantoa mukautettiin vastaamaan saatuja päätöksiä. Lopullista päätöstä korkeimmasta hallinto-oikeudesta odotetaan kuluvan vuoden puolenvälin jälkeen.

Agnico Eagle Finlandin panostukset ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä uuteen teknologiaan jatkuivat viime vuonna. Uusi, biologiseen kantoainemenetelmään (MBBR) perustuva typenpoistolaitos saatiin käyttöönottovaiheeseen vuoden 2022 lopussa. Investoinnin arvo on yli 30 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä Telian, Digitan ja Nokian kanssa toteutettu 5G-verkko valmistui suunnittelussa aikataulussa vuoden viimeisellä kvartaalilla. Itsenäisesti toimiva 5G-verkko mahdollistaa uudenlaisen kaivosteknologian hyödyntämisen ja parantaa samalla kaivoksen työturvallisuutta ja toimintavarmuutta. Kyseessä on yksi ensimmäisistä maanalaiseen kaivosympäristöön rakennetusta 5G-verkoista.

– Kuluneen vuoden aikana saimme meille tärkeitä investointihankkeita loppusuoralle. Tavoitteenamme on ottaa jatkuvasti käyttöön uutta tuotantoteknologiaa ja pienentää toimintamme ympäristöjalanjälkeä. 5G-verkko ja uusi typenpoistolaitos ovat konkreettisia esimerkkejä tästä, Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen sanoo.

Vuonna 2018 käynnistetty nostokuilun rakentamishanke saadaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

– Nostokuilun käyttöönoton arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Kuilun käyttöönotto parantaa kaivoksen kustannustehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymisen myötä, Lösönen toteaa.

Yhteystiedot

Elsi Malkki
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö
elsi.malkki@agnicoeagle.com