25.1.2019

Kittilän kaivos sai jo toisen kerran kanadalaisen TSM Leadership Award -vastuullisuuspalkinnon. Palkinto perustuu ulkopuolisen tahon suorittamaan auditointiin, jossa tarkastellaan kaivoksen suorituskykyä Towards Sustainable Mining -ohjelman kriteerien mukaisesti. Auditoitavat osa-alueet ovat sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteet, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kriisinhallinta ja kriisiviestintä, energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt, terveys ja turvallisuus, rikastushiekan hallinta sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön ehkäiseminen.

Kanadan kaivosteollisuusyhdistyksen (Mining Association of Canada) kehittämä kestävän kaivostoiminnan ohjeistus (Towards Sustainable Mining, TSM) on kaivosteollisuuden ensimmäinen ulkoisesti verifioitava toiminnan arviointijärjestelmä. Sen tarkoitus on edistää ympäristönsuojeluun, energiatehokkuuteen, sidosryhmätyöhön, turvallisuuteen ja avoimuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä kaivosteollisuudessa.

Näiden normien ja käytäntöjen soveltaminen on levinnyt nyt myös Kanadan ulkopuolelle Argentiinaan, Suomeen, Espanjaan, Botswanaan ja Filippiineille. Agnico Eaglella on ollut keskeinen rooli TSM-ohjeistuksen nopeassa käyttöönotossa ja laajentumisessa. Suomessa toimiva Kestävän kaivostoiminnan verkosto hyväksyi vuonna 2015 Towards Sustainable Mining -järjestelmään perustuvan kaivosteollisuuden vastuullisuusjärjestelmän.

Agnico Eagle on sitoutunut noudattamaan TSM-ohjelmaa kaikilla kaivoksillaan, myös Kittilässä. Osa-alueiden suorituskyvyn mittaroinnissa tavoitetasomme on ollut A, mutta olemme onnistuneet joiltakin osin nostamaan suoritustamme AA-tasolle tai jopa parhaimmalle AAA-tasolle.

”Onnittelen kaikkia Kittilän kaivoksen työntekijöitä hienosta suorituksesta”, sanoo Agnico Eaglen ympäristöasioista, kestävästä kehityksestä ja henkilöstöstä vastaava varatoimitusjohtaja Louise Grondin. ”Agnico Eagle edistää oikein toimimisen kulttuuria, joka kannustaa jokaista tekemään enemmän kuin mitä meiltä vaaditaan. Nämä tulokset osoittavat, että olemme sitoutuneet koko ajan parantamaan työterveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvää toimintaamme sekä edistämään paikallisyhteisöjemme hyvinvointia.”

Lisätietoja:

Anita Alajoutsijärvi
kestävän kehityksen päällikkö
Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivos
anita.alajoutsijarvi(at)agnicoeagle.com