28.12.2021

Malminetsintägeologin työtä on selvittää näkymättömissä olevan kallioperän rakennetta. Johanna Paadarilla haastavan työn vastapainona ovat liikunnalliset harrastukset sekä retkeily. Patikointiretkillä kivet saavat kuitenkin olla vain osa maisemaa – kallioperän salaisuuksien selvittely jää työajalle.

Alun perin Johanna Paadarin toi pohjoiseen rekikoiraoppaan työ Äkäslompolossa. Useampi vuosi kuluikin työskennellen talvet oppaana ja kesät Pohjois-Norjassa kalatehtaalla. Työteliäiden vuosien jälkeen hän palasi opiskelemaan, ja kiinnostus luonnontieteisiin ja mahdollisuus työskennellä pohjoisessa veivät geologian opintojen pariin. ”Minulla on pohjoiset juuret ja olen aina tuntenut olevani kotonani täällä. Se vaikutti opintoalan valintaankin”, Johanna kertoo.

Valmistumisen kynnyksellä vuonna 2010, Johannalle tarjottiin ensimmäistä geologian työpaikkaa näytekäsittelyn esihenkilönä Agnico Eagle Finlandilla. Tästä alkoi ura yhtiömme palveluksessa. Sittemmin työtehtävät ovat vaihtuneet malminetsintägeologin työhön, joka on kallioperän ja mineralisaatioiden ympärille keskittynyt monipuolinen kokonaisuus. Työtehtäviä ovat esimerkiksi kallioperän rakenteen mallintaminen tietokoneohjelmilla, kohteiden kartoittaminen sekä kivinäytteiden käsitteleminen. Vaihtelevassa työssä Johannaa kiehtovatkin vapaus suunnitella omaa työtä sekä monipuolisuus. ”Koskaan ei tiedä, mitä kivistä löytää. Löytämisen riemu on kiehtovaa geologiassa”, hän kertoo.

Moninaisuus tuo mukanaan myös haasteita, sillä uutta tietoa pitäisi pystyä sisäistämään jatkuvasti. ”Joskus tuntuu, että aivot eivät pysty omaksumaan kaikkea uutta teknistä tietoa ja samalla keksimään mallinnuksessa luovia ideoita. Silloin saattaa hetkellisesti tuntua, että eihän tässä tiedä mistään mitään”, Johanna naurahtaa. Kokeneena ja kylmäpäisenä työntekijänä hän osaa suhtautua haasteisiinkin sopivalla huumorilla.

Kalliorakenteen mallintaminen vaatii vankkaa geologista osaamista. Yksittäinen kairanäyte on ikään kuin mehupillin kokoinen osa täytekakusta: näytteestä saadaan läpileikkaus kakkuun, mutta vain pienenpieneltä alueelta. Malminetsintägeologien haastavana tehtävänä onkin tulkita näytteitä ja yrittää muodostaa niiden perusteella kokonaiskuva maan alla olevasta kalliosta. ”Geologia on monesti havainnointia, tulkintaa ja ilmiöiden tunnistamista. Olen onneksi onnellisessa tilanteessa ja minulla on kivat kollegat, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia haastavista kivistä”, Johanna kuvailee työtään.

Usein kivinäytteet ovat varsin tavallista kallioperää ja poikkeukset ovatkin geologeille uran iloisimpia tapahtumia. ”Mieleenpainuvinta on se, kun pitkästä aikaa löytyy lupaavia näytteitä. Tällä alalla niitä ei ihan joka päivä löydy ja lupaavat kivet saavatkin aikaan innostuksen koko tiimissä”, Johanna tiivistää.

Monipuolisuus näkyy myös vapaa-ajalla aktiivisen Johannan elämässä. Hän on ahkera luonnossa liikkuja, ja lomat kuluvatkin usein erilaisten aktiviteettien parissa. ”Syksyllä käyn patikoimassa ja keväällä hiihtämässä. Työpäivien jälkeen taas on mukava käydä miehen kanssa maastopyöräilemässä. Monipuolinen liikunta on se juttu minulle”, Johanna kertoo iloiten.

Teksti ja kuva: Essi Erkkilä