17.12.2021

Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä on toiminut aktiivisesti jo yhdeksän vuoden ajan. Ryhmässä on edustajat kaikista tärkeistä paikallisista sidosryhmistämme, muun muassa Kittilän kunnasta, alueen matkailuelinkeinosta, kaivoksen naapurikylistä, Kuivasalmen paliskunnasta, Kittilän Luonto ry:stä ja Kittilän seurakunnasta. Jäseniä ryhmässä on 34, kun mukaan lasketaan kaivoksen eri osastojen ja malminetsinnän edustajat.

Koronapandemian vuoksi olemme kahden vuoden ajan järjestäneet yhteistyöryhmän kokoukset etäyhteyksin, mutta joulukuussa pääsimme pitkästä aikaa tapaamaan kasvotusten. Samalla tutustuimme Kittilän kunnan ja Visit Levin nimeämiin uusiin jäseniin.

Kittilän vetovoimatekijä on monipuolinen elinkeinorakenne

Kokouksessa Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli kunnan tilannetta, joka on eri mittareilla tarkasteltuna erittäin hyvä. Viime vuonna Kittilä oli Suomen kolmanneksi vetovoimaisin kunta Ruskon ja Kauniaisten jälkeen.

”Kittilän vetovoimatekijä on monipuolinen elinkeinorakenne, jonka kivijalkoja ovat matkailu, kaivostoiminta ja vahvat, alueelle investoivat yritykset”, Antti Jämsén sanoi. ”Esimerkiksi Kittilän kaivoksen investoinnit näkyvät hyvinvointina, tonttien ostoina, kulutuksena ja palveluiden hyödyntämisenä.”

Tiedon ja ajatusten vaihtoa

Antti Jämsénin mukaan yhteistyöryhmän kokouksissa on ollut hyvää ajatustenvaihtoa. Ryhmän tarkoituksena onkin toimia vuorovaikutuskanavana niin, että sidosryhmät saavat tietoa kaivoksen toiminnasta ja suunnitelmista ja voivat vastavuoroisesti antaa palautetta ja kertoa huolenaiheistaan.

Ennen joulukuista kokousta järjestimme jäsenille palautekyselyn, johon osallistuttiin kiitettävän aktiivisesti. Esittelimme kokouksessa kyselyn tuloksia ja niiden perusteella päätimme yhdessä käsitellä tulevan vuoden kokouksissa seuraavia aiheita: ajankohtaiset kuulumiset, kaivos työpaikkana, ympäristöasiat ja kaivoksen sulkemissuunnitelma, kaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset, yhteistyö ja sponsorointiasiat, teknologia ja innovaatiot, malminetsintä ja ilmastonmuutokseen liittyvät toimet.

Kiitämme kaikkia yhteistyöryhmän jäseniä aktiivisuudesta kuluneena vuonna ja toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan!