2.9.2022

Järjestimme avoimien ovien päivässämme 13. elokuuta kyselyn, jossa tapahtuman kävijät saivat antaa palautetta toiminnastamme ja avoimien ovien päivästä sekä kertoa, mistä asioista he toivovat lisää tietoa. Tapahtumassa vieraili noin 700 henkeä, ja nimettömänä toteutettuun kyselyyn osallistui 70 vastaajaa. Kaikki kysymykset olivat ns. avoimia kysymyksiä.

Monia vastaajia kiinnosti toimintamme jatkuvuus ja kehittämishankkeet tulevaisuudessa. Myös toiminnan tuloksista, taloudesta ja kannattavuudesta sekä työllisyysvaikutuksista ja työpaikoista toivottiin lisää tietoa.

Lisäksi toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset, luonnonsuojelutoimenpiteemme ja muut ympäristöön liittyvät kysymykset olivat kiinnostavia. Lisää tietoa toivottiin myös muun muassa kaivoksen erilaisista työtehtävistä, toiminnasta maanalaisessa kaivoksessa ja kaivoskoneista.

Vastaajat toivoivat kaivostoiminnan jatkuvan Kittilässä tulevaisuudessakin, sillä se tuo työpaikkoja ja hyvinvointia paikkakunnalle, ja siksi myös kaivoksen toiminta-aika kiinnostaa.

Kyselyn tulosten mukaan toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää, mutta lisääkin näkyvyyttä voisi olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vastaajien mukaan olemme ottaneet sidosryhmät hyvin huomioon ja onnistuneet yhteistyössämme Kittilän kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Ympäristöasioissa toivotaan jatkossakin hyvää vesienhallintaa.

Avoimien ovien päivää pidettiin tälläkin kertaa mielenkiintoisena, antoisana, monipuolisena ja tarpeellisena tapahtumana, joka halutaan järjestettävän edelleenkin vuosittain. Kiertoajelut kaivokselle olivat osallistujien mukaan onnistuneita, ja Kittilän urheiluhallia pidettiin hyvänä tapahtumapaikkana keskeisen sijaintinsa vuoksi. Myös henkilökuntaamme luonnehdittiin avuliaaksi ja iloiseksi.

Olemme keränneet palautetta avoimien ovien päivässä jo usean vuoden ajan, ja vastaukset ovat pysyneet samansuuntaisina vuodesta toiseen. Yhteenvetona voimme todeta, että edellisvuosien tapaan kittiläläisille tärkeimmät toimintaamme liittyvät asiat ovat ympäristöön liittyvät kysymykset, aluetaloudelliset vaikutukset ja toiminnan jatkuvuus työpaikkoineen sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Kiitämme kaikkia avoimien ovien päivässämme vierailleita ja erityisesti teitä, jotka annoitte meille kirjallista palautetta!