16.2.2024

Agnico Eagle Finlandin Kittilän kaivoksen kullantuotanto vuonna 2023 oli yhteensä 234 402 unssia (noin 7 290 kg), joka on kaivoksen historian toiseksi paras. Yhtiön liikevaihto oli 413 miljoonaa euroa.  Vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi maksettavaksi runsaat 22 miljoonaa euroa. Agnico Eagle Finlandin koko verojalanjälki vuonna 2023 oli noin 53 miljoonaa euroa.  

 

Kaivoksella vuonna 2018 käynnistynyt mittava investointiohjelma saatiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Investointiohjelman merkittävimpiä osakokonaisuuksia olivat rikastamon kapasiteetin kasvattaminen 1,6 miljoonasta tonnista 2 miljoonaan tonniin, yli 1000 metrin syvyyteen ulottuvan nostokuilun rakentaminen sekä uuden vedenpuhdistuslaitoksen käyttöönotto vuoden 2023 alkupuolella. 

 

Valmistuneet investoinnit parantavat entisestään kaivoksen ympäristösuorituskykyä ja operatiivista tehokkuutta vahvistaen kaivoksen toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. 

 

2023 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki kaivoksella käytetty sähkö oli hiilineutraalia. Nostokuilun käyttöönotto vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja edelleen alentaa kaivoksen hiilijalanjälkeä tulevaisuudessa. Onnistuminen ympäristöasioiden hallinnassa oli muutoinkin vahvaa eikä kaivoksella ollut yhtään ympäristölupaehtopoikkeamaa vuonna 2023.   

 

Teknologian kehitys jatkui maanalaisen 5G-verkon käyttöönotolla. 5G-verkko toimii teknologia-alustana, jonka avulla voidaan jatkaa satsauksia muun muassa etäohjattaviin ja autonomisiin kaivoskoneisiin ja siten edelleen parantaa työturvallisuutta ja tehokkuutta kaivoksella.  

 

Lähivuosien painopisteenä on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nyt tehtyjä pitkän tähtäimen investointeja sekä jatkaa aktiivista malmietsintää kaivoksella ja sen lähialueilla. 

 

”Haluamme kiittää työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme sekä lähiyhteisöämme onnistuneesta vuodesta. Yhteistyön avulla voimme parhaiten toimia niin Kittilän kuin koko Lapin elinvoiman vahvistamiseksi, Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen toteaa.