Saimme 28.6. Vaasan hallinto-oikeudesta päätöksen Aluehallintoviraston vuonna 2020 täytäntöönpanokelpoisena myöntämään ympäristölupakokonaisuuteen. Olemme käyneet keskusteluja asiasta eri asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisukokonaisuus on laaja ja arvioimme edelleen päätöksen sisältöä ja sen mahdollisia vaikutuksia toimintoihimme. Toistaiseksi operaatioita jatketaan normaaliin tapaan lupaehtojen puitteissa ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mukaan lukien mahdollinen valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätetään lomakauden jälkeen.

 

Olemme investoineet voimakkaasti ympäristöasioiden hallintaan Aluehallintoviraston tekemän luparatkaisun vaatimalla tavalla ja toimineet voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on meille ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa.

 

Yhteystiedot:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki

sähköposti: elsi.malkki@agnicoeagle.com