24.2.2022

Agnico Eagle Finland Oy:n laajennusinvestointien onnistunut käyttöönotto ja kullan hinnan pysyminen hyvällä tasolla nostivat yhtiön hyvään vireeseen vuonna 2021.

Kittilän kaivoksen kullantuotannossa saavutettiin uusi ennätys, 239 240 unssia (7 440 kg), ja myös malmintuotannossa yllettiin uuteen ennätykseen. Yhtiön liikevaihto kasvoi hyvän kullanhinnan ja ennätystuotannon siivittämänä 351 miljoonaan euroon. Tämän myötä vielä tilintarkastamattoman tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyy viime vuodelta maksettavaksi noin 18 miljoonaa euroa ja rojalteja valtiolle noin 5,9 miljoonaa euroa.

”Kulunut vuosi oli kokonaisuutena vahva ja onnistuimme hyvin sekä tuotannossa että investointiprojektien toteutuksessa. Kiitos onnistumisesta kuuluu Agnicon ja yhteistyökumppaneiden osaavalle henkilöstölle sekä koko lähiyhteisölle, jonka tuki on meille ensiarvoisen tärkeää”Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen kertoo.

Kittilän kaivoksen panostukset ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä uuteen teknologiaan jatkuivat myös viime vuoden aikana. Uuden typenpoistolaitoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja se arvioidaan otettavan käyttöön vuoden 2022 toisella puoliskolla. Myös nostokuilun käyttöönoton arvioidaan käynnistyvän kuluvan vuoden loppupuolella.

Agnico Eagle Finland käynnisti viime vuonna myös ensimmäisen maanalaiseen kaivosympäristöön toteutettavan, uusinta teknologiaa edustavan 5G standalone -verkon rakentamisen. 5G-verkko otetaan käyttöön vaiheittain, ja se valmistuu lokakuussa 2022. Itsenäisesti toimiva 5G-verkko mahdollistaa uudenlaisen kaivosteknologian hyödyntämisen ja parantaa samalla kaivoksen työturvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Paikallisyhteistyössä on panostettu erityisesti lasten ja nuorten kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastusten tukemiseen sekä tapahtumayhteistyöhön. Kittilän kaivos sai merkittävän tunnustuksen paikallisyhteistyöstä, kun Visit Levi myönsi sille Vuoden yhteistyökumppani -palkinnon.