25.2.2020

Solmimme 24.2.2020 Lapin ammattikorkeakoulun kanssa kumppanuussopimuksen strategisesta ja toiminnallisesta yhteistyöstä.

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, mutta uuden sopimuksen myötä siitä tulee aiempaa strategisempaa, pitkäjännitteisempää ja koordinoidumpaa”, sanoo Agnico Eagle Finlandin henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärvi.

Kumppanuussopimuksen myötä vahvistamme molempien osapuolten kaivosteollisuuden ratkaisuihin liittyvää osaamista. Yhteistyössä painottuvat muun muassa ennakoivan kunnossapidon ja kunnonvalvonnan sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvien ratkaisujen ja menettelytapojen kehittäminen.

Käytännön tasolla teemme muun muassa kaivos- ja sähköalan koulutusyhteistyötä sekä asiantuntija- ja hankeyhteistyötä esimerkiksi energiajohtamisen, automaation ja digitalisaation osaamisen vahvistamiseksi.

Insinööriopiskelijoille kumppanuussopimus merkitsee kesätöitä, työharjoittelumahdollisuuksia, projektitöitä ja opinnäytetyötoimeksiantoja. Teemme kaivoksemme toimintaa opiskelijoille tutuksi järjestämällä myös vierailuja puolin ja toisin.

Lapin ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä näkee rehtori Riitta Rissasen tavoin kaivosalan keskeisen kumppanin erityisen tärkeänä koulutuksen kehittämisessä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme kumppaniksemme johtavan kaivosalan yhtiön. Sopimus tuottaa opiskelijoille erittäin hyvän kontaktipinnan moderniin kaivostoimintaan johtavan kansainvälisen avaintoimijan kanssa”, Riitta Rissanen summaa.

Kumppanuussopimuksen toimeenpanosta vastaavat kaivoksemme henkilöstöpäällikkö Heini Hämäläinen ja osaamispäällikkö Lauri Kantola Lapin ammattikorkeakoululta.

”Sopimuksen myötä molemmat tahot oppivat toisiltaan. Yhteistyö mahdollistaa uuden kehittämisen”, Heini Hämäläinen iloitsee.

Yhteyshenkilöt kokoontuvat säännöllisesti ja kutsuvat neuvotteluihin tarvittaessa muita asiantuntijoita. He myös laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimenpidesuunnitelman, johon kirjataan tarkemmin teemat ja toimenpiteet. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.