9.9.2020

Vuoden 2019 kestävän kehityksen raportti korostaa sitoumustamme uudenlaisten lähestymistapojen kokeilemiseen. 

Haluatko tietää, miten lehmät voivat auttaa kasvillisuuden palauttamisessa?  Tai kuinka työntekijämme huolehtivat fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan?  Oletko kiinnostunut toiminnastamme, jossa inuittinuorille tarjotaan tietoa uramahdollisuuksista esittelemällä eri ammatteja ja järjestämällä kesäleirejä? Tai siitä, kuinka Hyvä naapuri -viitekehys auttaa meitä vaalimaan suhteitamme ympäröiviin yhteisöihin ja naapureihin?

Edellä mainitut ovat vain muutamia esimerkkejä Agnico Eaglen ainutlaatuisista aloitteista, joihin työntekijämme eri puolilla maailmaa ovat ryhtyneet sen varmistamiseksi, että kaivostoimintamme on kannattavaa kaikille. Se on myös vuoden 2019 kestävän kehityksen raporttimme teema.

Sen lisäksi, että raportti valottaa uudenlaisia lähestymistapojamme, se kertoo myös Agnico Eaglen turvallisuustason paranemisesta, osallistavista yhteisöhankkeista, vesien-, rikastushiekan- ja jätteenhallintaohjelmien kehittämisestä sekä innovatiivisista ideoista ja teknologioista, jotka auttavat Agnico Eaglea sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon eri puolilla maailmaa.

Vakuutan, että kohtelemme työntekijöitämme ja yhteisöjä kunnioittavasti ja otamme ympäristövastuumme vakavasti myös näinä epävarmoina aikoina. Jatkamme luottamuksen rakentamista ja mahdollisuuksien jakamista siten, että kaikki Agnico Eaglen sidosryhmät hyötyvät kaivostoiminnasta. Toimitusjohtajamme Sean Boyd on usein sanonut: ”Vastuullinen kasvu ei ainoastaan edistä liiketoimintaamme, vaan voi luoda vaurautta ja parempaa elämänlaatua myös tuleville sukupolville.”

Uutta vuoden 2019 raportissa ovat SASB:n (Sustainability Accounting Standards Board) metalli- ja kaivosalan kirjapitostandardien mukaiset tiedot, jotka kattavat kaivosteollisuuden taloudellisesti merkittävät kestävän kehityksen osa-alueet.

Kutsun sinut tutustumaan Agnico Eaglen työhön kaikille kannattavan kaivostoiminnan hyväksi. Voit lukea vuoden 2019 kestävän kehityksen raporttimme verkkoversion napsauttamalla tästä  ja tutustua eri vuosien suorituskykytaulukoihin täällä. Kannustan sinua myös seuraamaan Agnico Eaglea sosiaalisessa mediassa (linkit alla). Julkaisemme seuraavien viikkojen aikana kohokohtia vuoden 2019 raportista.

Carol Plummer
Varatoimitusjohtaja, kestävä kehitys
Agnico Eagle Mines Limited

Facebook: @AgnicoEagleFinland
Facebook: @AgnicoEagle
Twitter: @AgnicoFinland
Twitter: @agnicoeagle
Instagram: @agnicoeagle
LinkedIn: Agnico Eagle Mines Limited