9.3.2021

Geologi Katja Sahala vetää Kittilän kaivoksella kaivossuunnittelu- ja -geologitiimiä, joka koostuu noin 30:stä alan ammattilaisesta. Suoria alaisia Katjalla on kuusi.

”Itselläni on vain vähän kokemusta naisista johtajina, mutta mielestäni erot johtamisessa eivät johdu sukupuolesta. Kysymys on pikemminkin persoonallisuuseroista”, Katja sanoo. ”Tämäkin saattaa kuulostaa stereotyypittelyltä, mutta ikä, kulttuuri ja kasvatus voivat vaikuttaa enemmän kuin sukupuoli”.

Katjalla on hyvin laaja-alainen kokemus kaivosalalta. Hän ehti opiskella kallio- ja materiaalitekniikkaa kolmen vuoden ajan, mutta kiinnostui sitten erään kalliomekaniikkaprojektin kautta geologiasta, jota hän siirtyi opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Ennen Kittilän kaivosta Katja työskenteli pitkään Pyhäsalmen kaivoksella ja hankki siellä monipuolista työkokemusta kalliomekaniikasta, kaivosgeologiasta ja kaivossuunnittelusta. Poraus- ja panostussuunnitteluakin hän on tehnyt.

Katja kertoo, että hän ei juurikaan ole työuransa aikana saanut osakseen väheksyvää tai alentuvaa kohtelua. ”Jos joku on minua joskus tytötellyt, olen saattanut sanoa takaisin, että kuulepa sinä setä”, Katja hymähtää. Jossakin työhaastattelussa häneltä kyllä kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmista, nuori nainen kun oli. ”Mieskandidaateilta ei todennäköisesti kysytä, aikovatko he hankkia lapsia lähitulevaisuudessa.”

Kun Katja keväällä 2019 aloitti työt Kittilän kaivoksella, puolison työn vuoksi muutto Kittilään ei ollut mahdollista. Asia järjestyi kuitenkin jouhevasti, sillä Katjalle tarjottiin mahdollisuutta tehdä työtään osittain etänä. ”Etätyössä ihmisiin tutustuminen oli aluksi vaikeaa, mutta ajan kanssa ollaan tultu tutuiksi”, hän sanoo.

Katjan mukaan esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on kysyä, kuunnella ja mahdollistaa tiimin työskentely mahdollisimman hyvin. ”Kunnioitan alaisiani todella paljon. He ovat luovia ja fiksuja ja heissä on ihan mahtava potentiaali”, hän sanoo.

Myös työhyvinvointiasiat ovat esimiestyössä tärkeitä. Työhyvinvointikysymyksissäkin erot esimiesten osaamisessa riippuvat Katjan mukaan pikemminkin persoonasta eivätkä niinkään sukupuolesta. ”Myös tämä voi olla ikäkysymys. Tuntuu, että nuorempi johtajasukupolvi on valmiimpi tunteiden johtamiseen”, hän sanoo.

Katja uskoo, että sukupuoliin liittyvät kysymykset tulevat ratkaistuiksi ajan myötä.

”Kunnioitan ja haluan tukea esimerkiksi kaikkia niitä, jotka metoo-asiassa ovat rohkeasti nostaneet sukupuoleen kohdistuvaa häirintää keskusteluun. Olen toiveikas sen suhteen, että uudet sukupolvet eivät tällaista esiintuontia enää tarvitsisi, mutta varmasti se on vielä meidän aikanamme ja länsimaisessa arvomaailmassakin hyvinkin tarpeen”, Katja sanoo.