11.3.2021

Viime vuoden marraskuussa Janita Kylmäluoma, joka työskentelee Kittilän kaivoksen rikastamolla autoklaavioperaattorina, onnistui yhdessä kaivospelastajien fyysisesti raskaimmista haasteista: hän läpäisi savusukeltajan testin. Samalla hänestä tuli Kittilän kaivoksen ensimmäinen testin suorittanut nainen.

Testi tehdään niin sanotun Oulun mallin mukaisella savusukellusradalla täydessä savusukellusvarustuksessa, johon kuuluu selässä kannettava paineilmalaite. Testissä muun muassa kannetaan kahta letkurullaa, joista kukin painaa lähes 17 kiloa, kuljetaan portaissa ja siirretään moukaroimalla 47 kilon painoista kuorma-auton rengasta.

Savusukeltajan pätevyys vahvistaa entisestään Janitan roolia pelastustiimissä, jossa hän toimii vapaaehtoisena. Hän on toinen kahdesta naisesta, jotka toimivat Kittilän kaivoksen 80 hengen pelastusorganisaatiossa. Janitan mukaan työskentely pelastustiimissä sopii hänelle hyvin, sillä hän haluaa auttaa muita.

Haasteisiin tarttuminen ja rajojen rikkominen ei ole Janitalle uutta. Hän liittyi Kittilän kaivoksen tiimiin suoritettuaan kaivosalan perustutkinnon Lapin koulutuskeskus REDUssa Sodankylässä. Nykyisessä työssään Janita valvoo ja säätää tarpeen mukaan rikastamon autoklaavin toimintaa. Autoklaavi on suuri painehapetuslaite, jollaista ei ole Agnico Eaglen muilla kaivoksilla ja joka on rikastusprosesseissa muutenkin harvinainen.

Agnico Eagle pyrkii rekrytoimaan ammattitaitoisimpia ja omistautuneimpia kaivosalan ammattilaisia. Olemme huomanneet, että syrjimätön työympäristö yhdistettynä henkilöstön monipuoliseen osaamiseen ovat avain menestykseen. Janita antaa työtehtäväänsä osaamisensa ja innostuksensa. Lisäksi hän tietää, että hänen työnsä autoklaavioperaattorina ja pelastustiimin vapaaehtoisena jäsenenä voi toimia esimerkkinä ja kannustaa muita naisia, jotka haluavat luoda uraa kaivosteollisuudessa tai pelastusalalla.

”Minusta työyhteisön ilmapiiri on parempi, kun siihen kuuluu sekä miehiä että naisia, erilaisia ihmisiä. Ei ole kysymys sukupuolesta tai iästä, vaan olemme kaikki yksilöitä”, Janita sanoo. ”Meillä on hyvä työporukka, ja tunnen kuuluvani joukkoon yhtenä työntekijänä muiden mukana. Kannustan kaikkia naisia valitsemaan alan, joka oikeasti kiinnostaa, oli se mikä hyvänsä.”