16.2.2021

Vuosi 2020 oli menestyksekäs Kittilän kaivokselle. Kullantuotanto oli 208 125 unssia (6 473 kg), joka on kaikkein aikojen korkein Kittilän kaivoksen historiassa, ja myös malmintuotannossa ylsimme uuteen ennätykseen 1 848 000 tonniin.

Vahvan tuotannon ja hyvän kullan hinnan siivittämänä Agnico Eagle Finlandin liikevaihto oli ennätykselliset 326,5 miljoonaa euroa. Vielä tilintarkastamattoman tilinpäätöksen mukaan maksamme yhteisöveroa viime vuodelta noin 12 miljoonaa euroa sekä rojaltia valtiolle noin 5,5 miljoonaa euroa.

Kaivoksen elinkaaren kannalta tärkeitä virstanpylväitä olivat rikastamon laajennuksen valmistuminen sekä uuden rikastushiekka-altaan ja purkuputken käyttöönotto vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laajennuksen myötä odotamme vuoden 2021 tuotannon olevan noin 20 % edellisvuotta suurempi eli noin 250 000 unssia.

Kaivoksen malmivarat ovat noin 4,1 miljoona unssia ja ne mahdollistavat tuotannon jatkumisen ainakin vuoteen 2034. Vuoden 2021 aikana lisäämme panostuksia malminetsintään malmivarojen kasvattamiseksi ja toiminta-ajan jatkamiseksi 2030-luvun puolivälin jälkeenkin.

Koronaviruspandemia ei merkittävästi vaikuttanut Kittilän kaivoksen operatiiviseen toimintaan viime vuonna. Ulkomaalaisten urakoitsijoiden matkustusrajoitusten vuoksi nostokuilun rakentaminen on kuitenkin hidastunut ja käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Koronaviruspandemian myötä olemme lähialueyhteistyössä keskittyneet erityisesti toimiin, jotka edistävät paikallisyhteisön selviytymistä koronatilanteesta sekä tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lisätietoja

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki
Puh. 040 612 4256
Sähköposti: elsi.malkki@agnicoeagle.com