1.3.2021

Kaivoksesta on kasvanut Kittilään toinen talouden kivijalka, joka tekee tiivistä yhteistyötä matkailualan kanssa.

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos saavutti historiallisen merkkipaalun 24.2.2021, kun sen tuotanto ylitti kahden miljoonan unssin rajan. ”Kahden miljoonan kultaunssin saavuttaminen on historiallinen hetki Kittilän kaivokselle ja koko henkilökunnallemme. Kiitämme osaavaa henkilöstöämme sekä hyviä yhteistyökumppaneitamme, joita ilman tämä ei olisi ollut mahdollista”, sanoo Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen.

Työpaikkoja noin 10 000 henkilötyövuotta

Kittilän kaivoksen ensiaskeleet otettiin vuonna 1986, kun tierakentamisen yhteydessä tehdyssä kallioräjäytyksessä löytyi kultaa sisältänyt kivi ja Geologian tutkimuskeskus alkoi selvittää esiintymää. Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin, tammikuussa 2009 ensimmäinen kultaharkko näki päivänvalon.

Tänä päivänä Euroopan suurin kultakaivos työllistää noin 1100 työntekijää, joista 500 on Agnico Eagle Finlandin työntekijöitä ja noin 600 urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden palveluksessa. Paikallisuus näkyy toiminnassa vahvasti, sillä yhtiön omista työntekijöistä on Kittilästä noin 50 prosenttia ja Lapista yli 90 prosenttia. Hankintojen kotimaisuusaste on korkea, noin 90 prosenttia.

Kittilän kaivoksella on ollut merkittävä vaikutus kunta- ja aluetalouteen. ”Matkailun ohella Kittilän kultakaivos on toinen kunnan tärkeistä elinkeinotoiminnan kivijaloista, ja yhteistyö on ollut erittäin tiivistä” vs. kunnanjohtaja Hanna-Maria Grandell Kittilän kunnasta kertoo.

Toiminta-aikanaan Kittilän kaivos on luonut alueelle merkittävästi työpaikkoja, arviolta yhteensä noin 10 000 henkilötyövuoden edestä.  Kahden miljoonan unssin (noin 62 200 kg) tuotanto on tuonut yhteiskunnalle rojalteina yli 36 miljoonaa, sekä yhteisöveroja ja muita veroluonteisia maksuja noin 210 miljoonaa euroa.  Pelkästään vuodelta 2020 rojalteja valtiolle maksetaan noin 5,6 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja noin 12 miljoonaa euroa.

 Tiivis yhteistyö matkailualan kanssa

Kittilässä myös matkailutoimiala ja kaivostoiminta tekevät tiivistä yhteistyötä.  ”Kaivostoiminta on tuonut Leville sen kaipaamaa ympärivuotista sykettä. Olemme järjestäneet yhteisiä tapahtumia kuntalaisille ja kaivos on ollut myös näkyvästi mukana esimerkiksi tukemassa alueen matkailuyrityksiä kestävän kehityksen saralla. ” toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari Visit Levi Oy:stä toteaa.

Tammikuussa emoyhtiö Agnico Eagle Mines Limited sai merkittävän tunnustuksen vastuullisesta toiminnastaan, kun se pääsi Corporate Knightsin laatiman Global 100 -listalla sijalle 73 ollen samalla parhaiten sijoittunut kaivosyhtiö. Valintaprosessissa arvioitiin tarkasti yli 8000 yritystä ympäristöä, hallintoa, yhteiskuntaa ja taloutta koskevien suorituskykymittarien perusteella. Kittilässä yhtiön vastuullisuus näkyy lisäksi muun muassa koulutuksen, urheilun ja kulttuurin huomattavana tukemisena.

Viime vuonna toteutettu rikastamon laajennus kasvattaa tuotantokapasiteettia noin 20 prosenttia. Kaivoksen malmivarat mahdollistavat tuotannon jatkumisen ainakin vuoteen 2034. Yhtiö odottaa, että panostukset malminetsintään avaavat näkymiä 2030-luvun puolivälin jälkeenkin.

Yhteystiedot

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki
Puh. 040 612 4256
Sähköposti: elsi.malkki@agnicoeagle.com