21.5.2021

Taloustutkimus toteutti Kaivosteollisuus ry:n toimeksiannosta maaliskuussa valtakunnallisen Kaivosbarometrin, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista kaivosalaan. Samaan aikaan tehtiin lisäksi erillinen kysely yhdeksällä kaivospaikkakunnalla.

Kaivostoiminta saa vahvan tuen vastaajien iästä, sukupuolesta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tulokset kertovat, että kaivospaikkakuntien asukkaat kokevat kaivosten tarpeellisuuden vielä aavistuksen verran suurempana kuin muut suomalaiset.

Taloustutkimus toteutti kyselyn myös kittiläläisten suhtautumisesta kaivostoimintaan. Tutkimusta varten haastateltiin satunnaisotannalla noin sata henkilöä. Tulosten mukaan Kittilässä suhtaudutaan kaivostoimintaan hyvin positiivisesti. Yli 90 % vastanneista kokee kaivosalan tuovan töitä monille paikkakunnille, joilla muuten olisi niukasti työpaikkoja. Lisäksi 86 % vastanneista ajattelee, että kaivostuotteita on parempi tuottaa Suomessa kuin maissa, joissa työskentelyolosuhteet ja ympäristönormit ovat huonommat kuin Suomessa. Kittilän vastaajat suhtautuivat myönteisesti myös uusien kaivosten perustamiseen: yli 60 % oli sitä mieltä, että Suomeen voidaan perustaa uusia kaivoksia.

Enemmistö Kittilän kyselyyn vastanneista oli erimieltä siitä, että kaivostyö olisi likaista ja raskasta. ”Kittilän kaivos panostaa paljon uuteen kaivosteknologiaan, ja kaivostyö uudistuu jatkuvasti. Olemme muun muassa testanneet ja hankkineet autonomisia ja etäohjattavia kaivoskoneita, jotka parantavat työturvallisuutta ja työhyvinvointia”, Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen kertoo.

Kittilän vastanneista 78 % tyrmää väitteen, että Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita voi tuoda muualtakin. Valtakunnallisesti näin ajatteli puolestaan 69 % vastaajista. Enemmistö (63 %) Kittilän vastanneista myös arvioi, että metallien kierrätyksen lisääntyminen ei tee kaivoksista tarpeettomia, ja selvä enemmistö (70 %) tunnistaa itse käyttävänsä päivittäin tuotteita, joiden valmistamiseen on tarvittu kaivosta.

Lähes kolmannes suomalaisista vastaajista (32 %) arvioi kaivosalan olevan suuri kasvihuonekaasujen tuottaja, mutta Kittilän vastanneista näin ajatteli vain 14 %.  Todellisuudessa ala tuottaa vain 0,8 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä, mikä on alle kahdeksan prosenttia esimerkiksi kotitalouksien tuottamista kasvihuonepäästöistä (Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2018, Tilastokeskus).

”On hienoa nähdä, miten vahvan tuen kaivostoiminta saa Kittilässä ja työpaikkoja arvostetaan. Kittilän kaivos työllistääkin noin 1100 henkilöä, joista noin 500 on omia ja noin 600 urakoitsijoiden työntekijöitä. Kittilässä on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimialojen kesken, ja se varmasti näkyy myös kyselyn tuloksissa”, Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen toteaa.

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki
puh. 040 612 4556
elsi.malkki@agnicoeagle.com