15.10.2019

Kittilän läpi virtaavaa, vuosien mittaan ruoppauksesta kärsinyttä Parvajokea kunnostetaan kaloille otollisemmaksi elinympäristöksi. Projektin vetäjinä ovat toimineet ostaja Ville Lahti ja geologi Pekka Kämäräinen Agnico Eaglelta sekä Juha Talvensaari AJH Infrasta. Tavoitteena on elvyttää alueen taimenkantaa luomalla Parvajokeen luonnollisia, suojaisia kutupaikkoja.

Viime syksynä Ville tiedusteli Lapin ELY-keskukselta ja Kittilän kalastusosakaskunnalta halukkuutta osallistua Kittilän kaivoksen rahoittamaan hankkeeseen. AJH Infra on lahjoittanut hankkeeseen materiaaleja.

”Keskuksessa ideaan suhtauduttiin myönteisesti, ja sain apua Parvajoen alueen maanomistajien löytämiseen. Maanomistajatkin olivat myötämielisiä hankkeen suhteen, minkä ansiosta pystyimme käynnistämään suunnittelun”, Ville kertoo.

Keväällä 2019 ryhmä talkoolaisia kuljetti maastoon soraa ja kiviä kunnostustyötä varten. Kesäkuun puolessavälissä ammattiopisto Lappian Simon kalatalouden oppilaitos ja Luonnonvarakeskus tekivät joella sähkökalastuksia kalakannan selvittämiseksi. Tuloksena saatiin puronieriää, mutta myös taimenta. Parvajoen taimenkanta koostuu todennäköisesti Ounasjoesta vaeltavista taimenista.

Uusia luonnollisia kutupaikkoja taimenille

Alun perin Parvajoki oli mutkitteleva ja sorapohjainen, mutta sitä on vuosikymmenten mittaan muokattu suoristamalla ja ruoppaamalla. Tämän seurauksena joen pohjalla on paksuhko kerros hienojakoista maa-ainesta, mikä tekee siitä epäedullisen elinympäristön taimenille ja muille vesieliöille. Kunnostusprojektissa jokeen viedään puuta, soraa ja kiviä, joiden avulla kaloille muodostetaan luonnollisia, suojaisia kutupaikkoja.

Kesäkuun viimeisenä lauantaina noin 20 vapaaehtoista – joista suuri osa oli Kittilän kaivoksen työntekijöitä ja Agnicon malminetsintätiimin jäseniä – rakensi jokeen kutusoraikkoja, joista viisi saatiin valmiiksi ja kolme jäi vielä kesken. Talkoolaiset asensivat myös kahdeksan puusuistetta, joiden on tarkoitus lisätä joenuoman mutkittelua ja monipuolistaa virtausoloja. Lisäksi virtapaikkoihin vietiin isoja kiviä.

”Odotamme, että kunnostushanke saa taimenkannan kasvamaan kymmen- tai parikymmenkertaiseksi nykyisestä”, Ville sanoo.

Tiimi tarkkailee tiiviisti kalojen käyttäytymistä uusissa kutupaikoissa taimenen kutuaikaan tänä syksynä. Tulokset vaikuttavat jo nyt erittäin lupaavilta. Suunnitelmia laaditaan parhaillaan kesää 2020 varten. Silloin jatketaan kunnostustöitä, tehdään lisää sähkökalastuksia ja rakennetaan Parvajokeen entistä enemmän kutupaikkoja taimenille.

Katso kuvia projektista Facebook-sivultamme!