10.12.2020

Kittilän kaivoksen Suuri-avolouhoksen maanpoistotöiden aikana elokuussa 2008 löydettiin paksun suoturvekerroksen alta vanha hirven jättösarvi.  Kaivinkoneen poistaessa turvekerrosta avolouhoksen pohjoispäässä sarvi jäi näkyviin maapenkkaan, mistä valppaana ollut koneenkäyttäjä sen huomasi.

Sarvi oli nelipiikkinen ja osin rikkoutunut, mutta silti hyväkuntoinen. Sarven enimmäispituus oli 70 cm ja enimmäisleveys 60 cm. Tyven halkaisija oli seitsemän senttiä.

Sarvi toimitettiin Helsingin yliopiston Luonnontieteelliseen keskusmuseoon (Luomus). Siellä tehdyn radiohiiliajoituksen mukaan sarven ikä on 8 915 ± 60 vuotta.

Turvekerroksen paksuus löytöpaikalla oli noin 3,5 metriä. Sen alla oli ensin liejua ja savea 1–1,5 metriä ja sitten soraa.  Sarvi löytyi aivan turvekerroksen alareunasta. Paikalla on todennäköisesti jääkauden jälkeen ollut pieni järvi, jonka pohjaan tai jäälle sarvi on aikoinaan pudonnut.

Mannerjäätikön arvioidaan sulaneen Kittilän alueella noin 10 000 vuotta sitten, mikä sopii hyvin yhteen tehdyn ikämäärityksen kanssa. Sarvi on vanhin koskaan Suomesta löydetty: sen ikä on kalenterivuosiksi muutettuna noin 10 000 vuotta.

Sarvea säilytetään Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa, ja museon kokoelmatietokannan tieto siitä löytyy verkosta osoitteesta http://id.luomus.fi/KS.KN47257.

Katso lisää kuvia Facebook-sivultamme!