25.8.2020

Tilasimme oululaiselta Simsonar Oy:ltä kalalaskurin, joka asennettiin paikalleen Loukisen pääuomaan elokuun puolessa välissä. Kalalaskuri on yksi uuden ympäristölupamme mukaisista velvoitetarkkailuohjelman toimenpiteistä, joilla selvitetään kalojen nousu- ja vaelluskäyttäytymistä Loukisessa. Myös kuntalaiset ja Kittilän kunnan ympäristöviranomainen toivoivat tämän kaltaista selvitystä lupamenettelyn aikana.

Simsonar Oy:n kehittämän UVC-laitteiston toiminta perustuu ultraäänikaikuluotaukseen. Vastaavanlaista tekniikkaa käytetään veneiden kaikuluotaimissa. Veneluotaimissa kuva muodostetaan yhdellä keilalla pyyhkäisemällä, kun taas kalalaskurin laitteistolla kuva tuotetaan 96 keilan muodostamalla sektorilla, joilla on tietty aukenemiskulma horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Näin saadaan siis huomattavasti tarkempi kuva luotaimen ohi uivista kaloista koko joenuoman leveydeltä.

Luotaimella saadaan tietoa ohi uivien kalojen määristä, koosta, liikkumisnopeuksista ja liikkumisen ajankohdista sekä siitä, kuinka etäällä kalat uivat luotaimeen nähden. Varsinaista lajitunnistusta luotaimella ei voida tehdä, mutta tiedetään, että vaeltavat kalat uivat yleensä hyvin suoraviivaisesti luotaimen ohi, kun taas paikalliset kalat liikkuvat enemmän joen sivuittaissuunnassa ruokaa etsiessään.

Laitteiston ultraääni ei aiheuta kaloille haittaa eikä luotain aiheuta rajoituksia vesistön käyttöön. Laitteiston tarvitsema sähkö tuotetaan aurinkopaneelin ja polttokennon yhdistelmällä, joka on äänetön, hajuton ja ympäristöystävällinen.

Laitteisto tuottaa kerran vuorokaudessa automaattisen raportin havainnoista, jotka varmistetaan kauden loputtua. Automaattihavaintoja voidaan käyttää päiväkohtaisina vertailulukuina. Ensimmäinen seurantajakso päättyy alkutalvesta jäiden tultua. Seurannan loputtua saadaan verifioitu raportti joessa liikkuvista kaloista.

Katso Facebook-sivultamme kuvia kalalaskurin asennuksesta!