17.9.2021

Siirtoistutetut lapinleinikkikasvustot ovat kotiutuneet hyvin uuteen kasvupaikkaansa Lapinleinikinmukan suojelualueelle. ”Lajien siirtoa voisi hyödyntää metsien ja soiden ennallistamisen yhteydessä”, sanoo luontokartoittaja Pia Kangas.

Keskellä kukkeinta Lapin kesää juhannusviikolla luontokartoittaja Pia Kangas teki siirtoistutettujen lapinleinikkien kuntotarkastuksen Lapinleinikinmukan suojelualueella Seurujoen varressa. Kesällä 2018 siirsimme perustamallemme suojelualueelle lapinleinikkikasvustoja Kittilän kaivoksen läheisyydestä.

Lapinleinikki

Lapinleinikki kukkii Lapissa juhannuksen aikoihin.

Lapinleinikkiä ei ole aiemmin siirretty kasvupaikasta toiseen, joten hankkeen myötä saadaan uutta tietoa lapinleinikin siirtoistuttamisesta. Pia Kankaan mukaan lapinleinikit ovat kotiutuneet hyvin uuteen kasvupaikkaansa: ”Versojen määrä uudella kasvupaikalla on yhtä hyvä tai jopa runsaampi kuin lähtötilanteessa”, hän sanoo.

Lapinleinikki on EU:n luontodirektiivin nojalla suojeltava ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kasvi. Samalla se on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvi on yleinen Lapissa, mutta muualla Suomessa ja Euroopassa harvinainen ja uhanalainen. Tästä syystä lapinleinikki on merkittävä ja tärkeä laji.

”Minulla on sellainen visio tai toive, että tällaisissa kompensaatiotilanteissa voitaisiin rakentaa kokonaan uusia elinympäristöjä vaikkapa ennallistamalla jokin korpi, jonne olosuhteiden vakiinnuttua istutettaisiin lapinleinikkiä. Sillä tavalla voisimme luoda lisää uutta kasvupaikkaa tälle lajille”, Pia Kangas sanoo. ”Metsien ja soiden ennallistamiseen tulisi tällä tavalla mukaan myös lajien siirto.”

Siirtoistutettuja lapinleinikkejä tarkastetaan ja inventoidaan suunnitelman mukaan vielä useana kesänä. Esiintymien koko, kunto ja sijoittuminen kirjataan seurantaraporttiin, joka toimitetaan tarkastusvuoden lopussa Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Katso ja kuuntele videolta Pia Kankaan ajatuksia lapinleinikin siirtoistutuksesta ja uusien elinympäristöjen luomisesta kasveille – klikkaa tästä!