Uutiset ja tiedotteet

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmamme toimitettu viranomaiskäsittelyyn

tammikuu 7th, 2021|0 Comments

7.1.2021 Toimitimme joulukuun 2020 lopussa ympäristövaikutusten arviointiohjelman viranomais­käsittelyyn Lapin ELY-keskukselle. Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti Kittilän kaivoksen vuotuinen tuotanto on 2 miljoonaa tonnia malmia, ja tavoitteemme on selvittää edellytyksiä tuotannon nostamiseksi 2,7 miljoonaan tonniin alkaen vuodesta 2026. [...]

Kalataloustarkkailu on osa ympäristövaikutusten seurantaa

tammikuu 5th, 2021|0 Comments

5.1.2021 Osana toimintamme ympäristövaikutusten seurantaa teemme kalataloustarkkailua monenlaisin menetelmin. Tarkkailun tulosten mukaan Seurujoen kalasto on runsas ja kalaa voi syödä turvallisesti. Kalataloustarkkailumme menetelmiä ovat kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu, sähkökoekalastus, taimenen alkuperän määrittely, mädin hautomiskoe, kalojen käyttökelpoisuuden arviointi [...]

Tule meille kesätöihin – hae viimeistään 28.2.!

tammikuu 4th, 2021|0 Comments

4.1.2021 Palkkaamme kesäksi 2021 noin 70 kesätyöntekijää ja työharjoittelijaa. Olemme kiinnostuneita etenkin sinusta, joka opiskelet jotakin työtehtäviimme liittyvää alaa. Suuri osa kesätöistä alkaa toukokuussa ja kestää elokuun loppuun. Edellytämme kesätyöntekijöiltä vähintään 18 vuoden ikää. Valintaprosessi [...]

Hyvinvoivat työntekijät tuovat hyvinvointia koko yhteisöön

joulukuu 30th, 2020|0 Comments

30.12.2020 Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä kehittämiskohteitamme nyt ja tulevaisuudessa, ja saamme siihen vahvaa tukea ja kannustusta yhtiömme johdolta.  ”Hyvinvointi on tärkeää niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Terveet työntekijät työskentelevät tehokkaammin ja turvallisemmin ja [...]

Lapin ELY-keskus hyväksyi Kittilän kaivoksen purkuputken käyttöönoton

joulukuu 18th, 2020|0 Comments

18.12.2020 Lapin ELY-keskus on tänään hyväksynyt Kittilän kaivoksen juuri valmistuneen purkuputken käyttöönoton. Purkuputken rakentaminen oli merkittävä investointi, joka pienentää toimintamme ympäristöjalanjälkeä entisestään. Tästä eteenpäin puhdistetut prosessivedet ja kaivoksen kuivanapitovedet johdetaan putkea pitkin Loukisen pääuomaan, ja [...]

Muistoja vuosien takaa: kaivinkoneen kuljettaja löysi muinaisen hirvensarven avolouhokselta

joulukuu 10th, 2020|0 Comments

10.12.2020 Kittilän kaivoksen Suuri-avolouhoksen maanpoistotöiden aikana elokuussa 2008 löydettiin paksun suoturvekerroksen alta vanha hirven jättösarvi.  Kaivinkoneen poistaessa turvekerrosta avolouhoksen pohjoispäässä sarvi jäi näkyviin maapenkkaan, mistä valppaana ollut koneenkäyttäjä sen huomasi. Sarvi oli nelipiikkinen ja osin [...]