7.5.2021

Vuoden 2021 ensimmäinen kvartaalilla Kittilän kaivoksen kullantuotanto oli 60 716 unssia (1 952 kg) ja malmintuotanto noin 519 000 tonnia. Rikastamon laajennetun kapasiteetin käyttöönotto viime vuoden lopussa onnistui odotetusti, ja teimme maaliskuussa uuden kullantuotantoennätyksen.

Ensimmäinen kvartaali oli kokonaisuudessaan kaivoksemme historian toiseksi paras. Helmikuussa saavutimme myös merkittävän virstanpylvään, kun kaivoksen kumulatiivinen kullantuotanto ylitti kahden miljoonan unssin rajan.

Parhaillaan käynnissä on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) rikastushiekan varastointikapasiteetin ja rikastamon tuotantomäärien nostamiseksi nykyisten lupaehtojen puitteissa. Vesien- ja ympäristönhallinnan tilanne on hyvä, ja ympäristörakentamisen projektit etenevät suunnittelussa aikataulussa. Typenpoistolaitoksen rakentaminen alkaa toisen kvartaalin aikana.

Koronavirustilanne on ollut kaivoksella hyvin hallinnassa myös alkuvuoden aikana. Ulkomaalaisten urakoitsijoiden matkustusrajoitusten vuoksi nostokuilun rakentaminen on kuitenkin hidastunut, ja sen käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 aikana.

Paikallisyhteistyössä olemme panostaneet erityisesti koronatilanteesta selviämiseen muun muassa tukemalla lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja matkailuyritysten ympäristösertifiointeja.

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki
Puh. 040 612 4256
Sähköposti: elsi.malkki@agnicoeagle.com