5.7.2021

Kittilän kaivoksen laajennushanke saavutti tärkeän virstanpylvään 14. kesäkuuta, kun ensimmäiset kivet kipattiin uudelle maanalaiselle kivilinjalle. Kivilinjan rakentaminen on osa kaivoksemme laajaa investointihanketta. Laitteiston käyttöönottoa kivien kanssa edelsi kuukausien mittainen valmistautuminen suunnitteluineen, testauksineen ja tarkastuksineen. Mukana on monipuolinen osaajajoukko Kittilän kaivokselta, suunnitteluyrityksestä, urakoitsijoilta ja laitetoimittajilta.

Projektiin on osallistunut myös laitteiston tulevia loppukäyttäjiä, mitä käyttöönottopäällikkö Antti Tammela pitää erittäin hyvänä asiana: ”Heillä on luontainen mielenkiinto tähän laitteistoon, tulevathan he sitten jatkossa vastaamaan sen käytöstä ja kunnossapidosta. On hienoa, että osaaminen kasvaa ja tieto pysyy talon sisällä. Myös laitetoimittajat ovat huomioineet innostuneen ja aktiivisen ilmapiirin käyttöönoton yhteydessä.”

”Olemme perehtyneet laitteistoon kahden vuoden ajan, ja aloimme suunnitella käyttöönottoa loka-marraskuussa 2020”, Antti kertoo. ”Ensimmäiset testaukset alkoivat joulukuussa 2020. Siitä pikkuhiljaa eteenpäin teimme muun muassa asennustarkastuksia ja sähkö- ja automaatiopuolen testauksia.”

Kivilinjan ensimmäisen vaiheen käyttöönotto jatkuu vielä muutaman kuukauden ajan. Kun nostokuilu on kokonaan valmis, päästään tekemään kivilinjan loput asennustyöt. Sen jälkeen siirrytään käyttöönoton toiseen vaiheeseen ja edelleen tuotantoon.

Onnittelemme kaikkia mukana olevia hyvin sujuneesta projektista!

KIVILINJA ELI ROCKLINE

Kuiluhankkeen myötä maanalaisen kaivokseen louhittiin noin 85 000 m2 kalliotiloja eri toimintoja varten. Alueelle sijoitettiin kaksi kaatonousua, primäärimurskaamo, kaksi malmisiiloa ja malmin lastaamiseen tarvittavat kuljettimet ja mittataskut.

Kivilinjan toiminta

  • Maanalainen halli, jossa kivilinja sijaitsee, on 82 metriä pitkä, 10 metriä leveä ja korkeimmillaan 22 metriä korkea.
  • Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla tuotantoalueilta kaatonousuihin, siirretään murskaa syöttävälle syöttimelle ja siitä edelleen leukamurskaimeen.
  • Tämän jälkeen malmi kuljetetaan raudanpoistopisteen kautta siiloille.
  • Siiloista malmi puretaan lamellisyöttimillä kuljettimelle, joka kuljettaa malmin toiselle raudanpoistopisteelle.
  • Lopuksi malmi lastataan mittataskuihin ja edelleen kappoihin.

Katso Facebook-sivultamme video kivilinjasta!

 

13.7.2021 Korjaus: malminlajinttelua käsittelevää kohtaa korjattu. Aiemmin ilmoitetusta poiketen, malmilaatuja ei pystytä lajittelemaan kivilinjalla.