15.7.2020

Kesäkuun lopulla Kittilän kaivoksen ympäristöinsinööri Tero Reijonen ja ympäristöinsinööriharjoittelija Lilja Ojala kävivät yhdessä luontokartoittaja Pia Kankaan kanssa tarkistamassa, miten kaksi vuotta sitten siirtoistuttamamme lapinleinikit voivat. Saimme lapinleinikin suojelemiseksi luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan siirtää kaivoksen läheisyydessä kasvavat kasvustot Lapinleinikinmukan suojelualueelle, jonka perustimme Seurujoen länsipuolelle. Lue täältä lisää siirtoistutuksesta.

Istutusruutuja on yhteensä 11. Siirtoistutettuja lapinleinikkejä tarkastetaan ja inventoidaan suunnitelman mukaan vielä neljänä kesänä. Lapinleinikkien esiintymien koko, kunto ja sijoittuminen kirjataan UHEX-lomakkeen avulla seurantaraporttiin, joka toimitetaan seurantavuoden loppupuoliskolla Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Lapinleinikit voivat hyvin olosuhteisiin nähden. ”Tilanne on mielestäni lupaava”, Pia Kangas kertoo. ”Koska kesä oli myöhässä, lapinleinikit eivät tarkastuskäynnin aikaan vielä kukkineet kovin runsaasti, ja lehdet olivat pienikokoisia.” Seuraavan kerran teemme tarkastuskäynnin siirtoalueelle ensi kesänä.

Katso kuvia tarkastuskäynnistä Facebook-sivultamme!