Agnico Eagle tekee kaivostoiminnasta kannattavaa työntekijöille, yhteisöille ja ympäristölle

2020-09-09T09:21:01+03:00

Vuoden 2019 kestävän kehityksen raportti korostaa sitoumustamme uudenlaisten lähestymistapojen kokeilemiseen.  Haluatko tietää, miten lehmät voivat auttaa kasvillisuuden palauttamisessa?  Tai kuinka työntekijämme huolehtivat fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan?  Oletko kiinnostunut toiminnastamme, jossa inuittinuorille tarjotaan tietoa uramahdollisuuksista esittelemällä eri ammatteja ja järjestämällä kesäleirejä? Tai siitä, kuinka Hyvä naapuri -viitekehys auttaa meitä vaalimaan suhteitamme [...]

Agnico Eagle tekee kaivostoiminnasta kannattavaa työntekijöille, yhteisöille ja ympäristölle2020-09-09T09:21:01+03:00

Selvitämme kalalaskurilla kalojen liikkumista Loukisessa

2020-08-25T17:24:54+03:00

Tilasimme oululaiselta Simsonar Oy:ltä kalalaskurin, joka asennettiin paikalleen Loukisen pääuomaan elokuun puolessa välissä. Kalalaskuri on yksi uuden ympäristölupamme mukaisista velvoitetarkkailuohjelman toimenpiteistä, joilla selvitetään kalojen nousu- ja vaelluskäyttäytymistä Loukisessa. Myös kuntalaiset ja Kittilän kunnan ympäristöviranomainen toivoivat tämän kaltaista selvitystä lupamenettelyn aikana. Simsonar Oy:n kehittämän UVC-laitteiston toiminta perustuu ultraäänikaikuluotaukseen. Vastaavanlaista tekniikkaa käytetään [...]

Selvitämme kalalaskurilla kalojen liikkumista Loukisessa2020-08-25T17:24:54+03:00

Parvajoen kunnostus etenee ahkerien talkoolaisten voimin

2020-07-31T13:21:38+03:00

Kesäkuun viimeisenä lauantaina joukko kalastuksen- ja luonnonystäviä kokoontui jälleen talkoisiin kunnostamaan Kittilän kirkonkylän läheisyydessä virtaavaa Parvajokea. Parvajoen kunnostusprojekti alkoi jo toissa vuonna, kun Ville Lahti otti tuolloin yhteyttä Lapin ELY-keskukseen ja sai sieltä kannustusta projektin toteutukseen ja apua Parvajoen alueen maanomistajien löytämiseksi. Myös maanomistajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti. Projektin tarkoituksena on [...]

Parvajoen kunnostus etenee ahkerien talkoolaisten voimin2020-07-31T13:21:38+03:00

Siirtoistutetut lapinleinikit voivat hyvin Lapinleinikinmukassa

2020-07-15T15:40:18+03:00

Kesäkuun lopulla Kittilän kaivoksen ympäristöinsinööri Tero Reijonen ja ympäristöinsinööriharjoittelija Lilja Ojala kävivät yhdessä luontokartoittaja Pia Kankaan kanssa tarkistamassa, miten kaksi vuotta sitten siirtoistuttamamme lapinleinikit voivat. Saimme lapinleinikin suojelemiseksi luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan siirtää kaivoksen läheisyydessä kasvavat kasvustot Lapinleinikinmukan suojelualueelle, jonka perustimme Seurujoen länsipuolelle. Lue täältä lisää siirtoistutuksesta. Istutusruutuja on yhteensä 11. [...]

Siirtoistutetut lapinleinikit voivat hyvin Lapinleinikinmukassa2020-07-15T15:40:18+03:00

Agnico Eagle oikaisee purkuputken rakentamista koskevia väitteitä

2020-07-01T13:51:32+03:00

Kittilän kultakaivoksen kaivosvesien purkuputken rakentamisesta on esitetty virheellisiä tulkintoja. Purkuputken rakentamiselle on tarvittavat luvat, mutta sen käyttöönotto edellyttää viranomaisen hyväksyntää rakennustöiden valmistuttua.  Agnico Eagle Finland Oy sai toukokuun lopussa ympäristö- ja vesitalousluvan Kittilän kultakaivoksen laajentamiseksi. Sen jälkeen julkisuuteen on levinnyt lukuisia virheellisiä tulkintoja. On esitetty, että viranomaiset ovat myöntäneet yhtiölle [...]

Agnico Eagle oikaisee purkuputken rakentamista koskevia väitteitä2020-07-01T13:51:32+03:00

Istutimme kalanpoikasia Seurujokeen

2020-06-26T15:40:19+03:00

Istutimme kesäkuun alkupuolella Seurujokeen jälleen kalanpoikasia. Kalanistutus on osa ympäristölupamme velvoitteita ja ympäristöosastomme jokakesäinen projekti, johon on osallistunut myös naapurikylien asukkaita vuodesta 2007 lähtien. Nyt istutimme Seurujokeen 3 580 purotaimenen poikasta ja 6 200 harjuksen poikasta. Purkuputken valmistuttua istutamme myös Loukiseen 7 000 taimenen poikasta vuosittain. Ostamme kalat luonnonvarakeskukselta, ja [...]

Istutimme kalanpoikasia Seurujokeen2020-06-26T15:40:19+03:00

Ympäristölupa tuo elinvoimaa ensi vuosikymmenelle

2020-06-18T09:34:14+03:00

Työtä ainakin ensi vuosikymmenen puoliväliin, entistä vähemmän fossiilisia päästöjä ja hyvinvointia kuntalaisille. Siinä Kittilän kultakaivoksen laajennuksen merkittävimmät hyödyt seutukunnalle.  Agnico Eaglen kesäkuun alussa saama ympäristölupa mahdollistaa malminprosessoinnin kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Ilman laajennuslupaa kaivoksen toimintaedellytykset olisivat heikentyneet, kun kustannuskilpailukyky olisi huonontunut. Lisäksi syvimmällä olevat malmivarat olisivat jääneet hyödyntämättä. [...]

Ympäristölupa tuo elinvoimaa ensi vuosikymmenelle2020-06-18T09:34:14+03:00

Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa tiiviisti

2020-06-18T09:35:41+03:00

Aluehallintoviraston Agnico Eagle Finlandille myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa mahdollistaa Kittilän kaivoksen tuotannon kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Tämä artikkeli on tiivistys yli 400 sivuisen dokumentin ydinkohdista.  Agnico Eagle Finlandin saama ympäristölupa (ympäristö- ja vesitalouslupa) mahdollistaa purkuputken rakentamisen kaivokselta Loukiseen. Näin puhdistettujen jätevesien purkupaikka vaihtuu Seurujoelta Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle. Purkuputkeen [...]

Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa tiiviisti2020-06-18T09:35:41+03:00

Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä kokousti ensimmäistä kertaa etänä

2020-04-23T13:34:34+03:00

23. huhtikuuta 2020 Perustimme Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmän syksyllä 2013 kanavaksi, jonka tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta kaivoksemme ja sen sidosryhmien välillä ja siten edistää rinnakkaineloamme ympäröivän yhteisön kanssa. Tällöin sidosryhmämme oppivat paremmin tuntemaan toimintaamme ja saavat tietoa suunnitelmistamme. Samalla sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus esittää meille kysymyksiään ja huolenaiheitaan, jolloin voimme yhdessä [...]

Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä kokousti ensimmäistä kertaa etänä2020-04-23T13:34:34+03:00

Agnico Eagle Finland perusti stipendirahaston kittiläläisten matkailuyritysten ympäristösertifioinnin tukemiseksi

2020-04-15T14:52:54+03:00

Agnico Eagle Finland tekee aktiivista yhteistyötä Kittilän muiden yritysten kanssa. Olemme päättäneet auttaa paikallisia matkailuyrityksiä niiden ympäristösertifioinneissa, sillä korona­virusepidemia keskeytti Levin kevätkauden sen parhaimpaan aikaan ja sitä kautta myös hankaloitti yritysten kehittämishankkeita. ”Tarjoamme kittiläläisille matkailuyrityksille stipendejä, joilla ne voivat maksaa auditointimaksun ja ympäristösertifikaatin vuosimaksun ensimmäisenä vuonna”, kertoo Kittilän kaivoksen johtaja [...]

Agnico Eagle Finland perusti stipendirahaston kittiläläisten matkailuyritysten ympäristösertifioinnin tukemiseksi2020-04-15T14:52:54+03:00
Load More Posts