try{ clicky.init(101014749); }catch(e){}

Parvajoen kunnostus etenee ahkerien talkoolaisten voimin

2021-06-24T14:20:11+03:00

31.7.2020 Kesäkuun viimeisenä lauantaina joukko kalastuksen- ja luonnonystäviä kokoontui jälleen talkoisiin kunnostamaan Kittilän kirkonkylän läheisyydessä virtaavaa Parvajokea. Parvajoen kunnostusprojekti alkoi jo toissa vuonna, kun Ville Lahti otti tuolloin yhteyttä Lapin ELY-keskukseen ja sai sieltä kannustusta projektin toteutukseen ja apua Parvajoen alueen maanomistajien löytämiseksi. Myös maanomistajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti. Projektin tarkoituksena [...]

Parvajoen kunnostus etenee ahkerien talkoolaisten voimin2021-06-24T14:20:11+03:00

Purkuputken rakentaminen etenee suunnitellusti

2021-06-24T14:18:16+03:00

  23.7.2020 Kittilän kaivoksen purkuputkihankkeen rakentaminen etenee suunnitellusti, ja putkea on nyt asennettuna maastoon noin 14 kilometrin matkalla. Asentamistyön painopiste on parhaillaan Lintula-Hanhimaa-tien (tie 9554) ja Suurikuusikon kaivospiirin välisellä alueella. Huoltotietä rakennetaan tämän lisäksi Kapsajoen yhtymäkohdan ja tulevan Loukisen purkupisteen välisellä alueella. Seurujoen alitusrakentamisen on suunniteltu käynnistyvän viikolla 31. Putkilinjalla [...]

Purkuputken rakentaminen etenee suunnitellusti2021-06-24T14:18:16+03:00

Siirtoistutetut lapinleinikit voivat hyvin Lapinleinikinmukassa

2021-06-24T10:57:53+03:00

15.7.2020 Kesäkuun lopulla Kittilän kaivoksen ympäristöinsinööri Tero Reijonen ja ympäristöinsinööriharjoittelija Lilja Ojala kävivät yhdessä luontokartoittaja Pia Kankaan kanssa tarkistamassa, miten kaksi vuotta sitten siirtoistuttamamme lapinleinikit voivat. Saimme lapinleinikin suojelemiseksi luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan siirtää kaivoksen läheisyydessä kasvavat kasvustot Lapinleinikinmukan suojelualueelle, jonka perustimme Seurujoen länsipuolelle. Lue täältä lisää siirtoistutuksesta. Istutusruutuja on yhteensä [...]

Siirtoistutetut lapinleinikit voivat hyvin Lapinleinikinmukassa2021-06-24T10:57:53+03:00

Agnico Eagle oikaisee purkuputken rakentamista koskevia väitteitä

2021-06-24T14:28:21+03:00

1.7.2020 Kittilän kultakaivoksen kaivosvesien purkuputken rakentamisesta on esitetty virheellisiä tulkintoja. Purkuputken rakentamiselle on tarvittavat luvat, mutta sen käyttöönotto edellyttää viranomaisen hyväksyntää rakennustöiden valmistuttua.  Agnico Eagle Finland Oy sai toukokuun lopussa ympäristö- ja vesitalousluvan Kittilän kultakaivoksen laajentamiseksi. Sen jälkeen julkisuuteen on levinnyt lukuisia virheellisiä tulkintoja. On esitetty, että viranomaiset ovat myöntäneet [...]

Agnico Eagle oikaisee purkuputken rakentamista koskevia väitteitä2021-06-24T14:28:21+03:00

Istutimme kalanpoikasia Seurujokeen

2021-06-24T11:25:39+03:00

26.6.2020 Istutimme kesäkuun alkupuolella Seurujokeen jälleen kalanpoikasia. Kalanistutus on osa ympäristölupamme velvoitteita ja ympäristöosastomme jokakesäinen projekti, johon on osallistunut myös naapurikylien asukkaita vuodesta 2007 lähtien. Nyt istutimme Seurujokeen 3 580 purotaimenen poikasta ja 6 200 harjuksen poikasta. Purkuputken valmistuttua istutamme myös Loukiseen 7 000 taimenen poikasta vuosittain. Ostamme kalat luonnonvarakeskukselta, [...]

Istutimme kalanpoikasia Seurujokeen2021-06-24T11:25:39+03:00

Ympäristölupa tuo elinvoimaa ensi vuosikymmenelle

2021-06-24T11:28:20+03:00

18.6.2020 Työtä ainakin ensi vuosikymmenen puoliväliin, entistä vähemmän fossiilisia päästöjä ja hyvinvointia kuntalaisille. Siinä Kittilän kultakaivoksen laajennuksen merkittävimmät hyödyt seutukunnalle.  Agnico Eaglen kesäkuun alussa saama ympäristölupa mahdollistaa malminprosessoinnin kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Ilman laajennuslupaa kaivoksen toimintaedellytykset olisivat heikentyneet, kun kustannuskilpailukyky olisi huonontunut. Lisäksi syvimmällä olevat malmivarat olisivat jääneet [...]

Ympäristölupa tuo elinvoimaa ensi vuosikymmenelle2021-06-24T11:28:20+03:00

Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa tiiviisti

2021-06-24T11:30:47+03:00

18.6.2020 Aluehallintoviraston Agnico Eagle Finlandille myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa mahdollistaa Kittilän kaivoksen tuotannon kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Tämä artikkeli on tiivistys yli 400 sivuisen dokumentin ydinkohdista.  Agnico Eagle Finlandin saama ympäristölupa (ympäristö- ja vesitalouslupa) mahdollistaa purkuputken rakentamisen kaivokselta Loukiseen. Näin puhdistettujen jätevesien purkupaikka vaihtuu Seurujoelta Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle. [...]

Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa tiiviisti2021-06-24T11:30:47+03:00

Saimme aluehallintovirastolta uuden ympäristö- ja vesitalousluvan

2021-06-24T11:32:18+03:00

29.5.2020 Saimme 29.5.2020 aluehallintovirastolta uuden ympäristö- ja vesitalousluvan, joka mahdollistaa toimintamme jatkuvuuden ja työpaikkojen säilymisen vuosiksi eteenpäin. Luvan keskeinen sisältö koskee tuotannon kasvattamista 1,6 miljoonasta tonnista 2 miljoonaan tonniin vuodessa ja purkuputken käyttöönottoa. Uusi lupa asettaa meille uusia velvoitteita mm. typenhallinnan ja ympäristötarkkailun osalta, joihin varautumisen olemme käynnistäneet jo vuonna [...]

Saimme aluehallintovirastolta uuden ympäristö- ja vesitalousluvan2021-06-24T11:32:18+03:00

Kunnostushanke Kittilässä antaa Parvajoelle uuden elämän

2021-06-24T13:45:01+03:00

15.10.2019 Kittilän läpi virtaavaa, vuosien mittaan ruoppauksesta kärsinyttä Parvajokea kunnostetaan kaloille otollisemmaksi elinympäristöksi. Projektin vetäjinä ovat toimineet ostaja Ville Lahti ja geologi Pekka Kämäräinen Agnico Eaglelta sekä Juha Talvensaari AJH Infrasta. Tavoitteena on elvyttää alueen taimenkantaa luomalla Parvajokeen luonnollisia, suojaisia kutupaikkoja. Viime syksynä Ville tiedusteli Lapin ELY-keskukselta ja Kittilän kalastusosakaskunnalta halukkuutta [...]

Kunnostushanke Kittilässä antaa Parvajoelle uuden elämän2021-06-24T13:45:01+03:00

Suojelemme lapinleinikkiä

2022-07-21T13:58:02+03:00

13.9.2018 Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) on EU:n luontodirektiivin nojalla suojeltava ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kasvi. Se on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvi on yleinen Lapissa, mutta muualla Suomessa ja Euroopassa harvinainen ja uhanalainen. Agnico Eaglella kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyvät toimet integroidaan liiketoimintastrategiaan ja yhtiön [...]

Suojelemme lapinleinikkiä2022-07-21T13:58:02+03:00
Go to Top